Paragrafové znění novely stavebního zákona se teprve začne připravovat, ale už samotný věcný záměr budí emoce. „Projednat a prosadit takto radikální změnu současného stavu legislativy v oblasti stavebnictví je velmi složité a hledání kompromisů obtížné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Do sněmovny by se měl návrh zákona dostat přibližně za rok.

Schválený záměr by měl odstranit překážky bránící či prodlužující vydání příslušného povolení stavebním. Podle představ autorů by mělo být vedeno pouze jedno řízení, na jednom úřadu, s jediným výsledným rozhodnutím tak, aby mohla stavba započít do jednoho roku od podání žádosti.

„Pokud by se tohle všechno opravdu podařilo, znamenalo by to výraznou změnu k lepšímu. České stavebnictví a potažmo my všichni ji potřebujeme jako sůl,“ přivítal záměr ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec. Jedním dechem se však podivil, proč tvorba nové stavební legislativy musela trvat tak dlouho, výslednou podobu navíc podle něj mohou negativně ovlivnit zásahy poslanců a senátorů.

Ekologové: Záměr ohrozí přírodu i památky

„Věcný záměr představuje jedno z nejvýznamnějších ohrožení životního prostředí a památkové péče v ČR po roce 1989,“ kontroval ředitel Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Vadí mu zejména to, že orgány ochrany památkové péče, životního prostředí a správy národních parků přijdou o možnost vydávat závazná stanoviska. Hlavní slovo budou mít stavební úřady.

Podle Stýbla vládní záměr ve skutečnosti pochází z dílny Hospodářské komory ČR a své výhrady proti němu vyjádřila jak tři další ministerstva, tak Nejvyšší správní soud, ombudsman, Akademie věd ČR i četní představitelé vysokých škol a vědeckých institucí. „Vláda převážnou většinu všech těchto připomínek,“ uvedl Český svaz ochránců přírody.

„Na návrhu spolupracovali odborníci na správní právo z akademické obce, advokacie i justice, ale nejen to, zapojena byla celá řada expertů z řad projektantů, bezpečnostních složek, z oblasti zdravotnictví, urbanismu, stavebních firem, provozovatelů infrastruktury, také ekologů, ekonomů, historiků…,“ odmítla kritiku Dostálová.