Tahle věta možná nejlépe charakterizuje vztah české společnosti k víceletým gymnáziím. A také dokazuje, že politici si neumějí poradit s tím, co si vytkli jako jeden z hlavních cílů současné i budoucí vzdělávací strategie, totiž zajistit všem dětem kvalitní vzdělání bez ohledu na rodinné prostředí a lokalitu.

Víceletá gymnázia vznikla jako reakce na požadavek nabídnout zhruba pěti procentům mimořádně nadaných dětí odpovídající typ školy.

Nejen géniové

InfografikaRealita je ale jiná. Loni se například z populačního ročníku 105 tisíc jedenáctiletých dětí hlásilo na osmiletá gymnázia 18 380 kluků a děvčat. Přijato jich bylo 9330. V právě probíhajícím přijímacím řízení na střední školy ředitelé obdrželi 19 550 přihlášek na osmiletá gymnázia a 5605 na šestiletá. 

Za rozhodnutím odejít v páté, respektive sedmé, třídě ZŠ na střední školu stojí především rodiče. To potvrzuje i čerstvý výzkum Medianu pro společnost Člověk v tísni. Vyplývá z něj, že víceleté gymnázium pro své děti volí 37 procent vysokoškolsky vzdělaných rodičů.

Je to dvojnásobek oproti rodičům s maturitou (17 %), a dokonce trojnásobek těch bez maturity (11 %). Tento stav může být podle sociologů jedním z důvodů vysoké reprodukce vzdělanostních statusů v ČR. Gymnázium je vnímáno jako předstupeň VŠ studia, a to si pro své dítě přeje 66 procent rodičů s vysokoškolským diplomem. Stejné přání má jen 36 procent rodičů s maturitou, 21 procent bez ní. 

Zhoršené klima

Logické je zjištění, že zatímco rodiče s VŠ vzděláním posílají na tento typ náročných škol své děti i v případě, že mají v páté třídě horší výsledky, rodiče s nižším vzděláním tak činí převážně u potomků s vynikajícími výsledky. Celkově se 44 procent respondentů domnívá, že víceletá gymnázia dají dítěti podstatně více než čtyřletá a 39 procent by je ponechalo v současném stavu, 41 by si přálo, aby byla víc výběrová.

Přitom 47 procent vysokoškolsky vzdělaných rodičů soudí, že po odchodu části dětí se na druhém stupni ZŠ zhorší kvalita školy. Je to jeden z důvodů, proč své ratolesti dávají ze základních škol pryč. 

„Potvrdilo se, že víceletá gymnázia jsou preferována zdaleka nejvíce vysokoškoláky, přičemž právě v jejich rodinách iniciují přechod na víceleté gymnázium většinou rodiče,“ komentuje výsledky výzkumu Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni.

„Přestože dominantním důvodem pro přechod dítěte na víceleté gymnázium je pro všechny rodiče očekávané zvýšení šancí přijetí na VŠ, je zjevné, že šance dětí jsou výrazně závislé na rodinném zázemí a vzdělání rodičů, což jednak není fér vůči dětem, ale není to ani výhodné z hlediska celé společnosti,“ dodává.