Obyvatelé Nových Heřminov dali jasně najevo svůj názor v referendu i každoročním pořádáním festivalu Rockem proti přehradě. Přípravy přehrady v Nových Heřminovech mohou zřejmě brzy zadrhnou kvůli výkupu potřebných pozemků.

Čtěte také: Přehrada Nové Heřminovy? Zbytečný luxus, říká vodohospodář

Povodí Odry v Nových Heřminovech velmi snadno získalo pozemky, které původně patřily Pozemkovému fondu ČR a dalším státním organizacím. Pozemky kolem řeky byly ve vlastnictví Povodí Odry odjakživa. Investor už se také dohodl na velkorysém majetkoprávním vypořádání s některými heřminovskými občany, ale vážné komplikace mu mohou způsobit majitelé pozemků, kteří s výstavbou přehrady nesouhlasí.

Svou půdu v zátopové oblasti odmítla prodat obec Nové Heřminovy a také tři soukromí majitelé. Povodí Odry má na výkup pozemků stanovený termín jen do konce letošního roku, protože pak už nebude možné čerpat peníze ze státního rozpočtu určené na majetkoprávní vypořádání.

Na výkup mu tedy zbývají přibližně poslední dva týdny.

Plán B znamená vyvlastnění

Pokud se Povodí Odry jako zástupce státu s majiteli pozemků nedohodne, jeho právníci mají v záloze také plán B, který je založený na vyvlastnění obecní a soukromé půdy. České televizi to v regionálním zpravodajství potvrdil obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

„Pokud se nedohodneme v letošním roce, tak jednání budou pokračovat dál. Pokud by někdo prodat nechtěl, což se stát může, jak tomu nasvědčuje současná situace, tak připadá v úvahu i institut vyvlastnění," uvedl Vlček ve zpravodajském pořadu ČT Události v regionech.

Protože kromě času na vyjednávání o pozemcích je také nutné počítat lhůty na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, muselo už teď Povodí Odry odhadovaný termín zahájení stavby přehrady odsunout. Zatím jen o rok.

Zahájení nejdříve v roce 2019

Podle dohody mezi ministerstvy zemědělství a dopravy měla být také přeložka silnice Zátor – Nové Heřminovy v délce 1,2 kilometru projektově připravena pro územní rozhodnutí do konce roku 2016. Původní harmonogram ale počítal s tím, že do konce roku 2016 bude hotové také majetkoprávní vypořádání pozemků v Nových Heřminovech.

Přeložka silnice měla být hotová v roce 2018, protože s výstavbou přehrady se počítalo v letech 2018 až 2023. Povodí Odry vzhledem k aktuálnímu vývoji již přiznalo zpoždění a harmonogram zpřesnilo. Nyní odhaduje zahájení prací na heřminovské přehradě nejdříve v roce 2019.

Heřminovy nabízí řešení

Zatímco Povodí Odry spoléhá na institut vyvlastnění pozemků, obec Nové Heřminovy už řadu let nabízí ministerstvu zemědělství východisko, jak zajistit protipovodňovou ochranu na řece Opavě i bez soudních tahanic o pozemky.

„Na žádost náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka se uskutečnila loni v prosinci v budově obecního úřadu Nové Heřminovy neformální schůzka. Zúčastnil se jí kromě uvedeného náměstka ministra také generální ředitel podniku Povodí Odry Jiří Pagáč. Za obec pak starosta, místostarostka a právní zástupce JUDr. Ondruš.

Starosta zopakoval dlouholetý požadavek obce na objektivní posouzení možnosti bezpřehradových protipovodňových opatření nezávislým odborníkem nebo institucí, na které se shodnou obě strany. Závěr takového posudku je obec připravena respektovat a spolupracovat na jeho realizaci.

Tento návrh panem náměstkem opět nebyl akceptován," popsali zástupci Nových Heřminov svou iniciativu, která by mohla vést k dohodě o odblokování současné patové situace.

Patová situace

Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč v říjnu navštívil Nové Heřminovy, aby se zástupci obce jednal o výkupu pozemků, plánovaných demolicích a o přípravě nového vládního usnesení pro roky 2017 až 2020.

Během tohoto jednání nedošlo k žádnému posunu jak v postojích Povodí Odry, tak obce Nové Heřminovy.

„Pan generální ředitel opět zopakoval své tvrzení, že přehrada se bude stavět i bez souhlasu obce jen na základě Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Také starosta zopakoval své tvrzení, že bez souladu s územním plánem obce se nebude stavět nic," informovaly Nové Heřminovy, že ani na konci roku 2016 se nedaří sblížit stanoviska ve vztahu k přehradě.

V říjnu se zástupci Heřminov setkali také s Ředitelstvím silnic a dálnic a s projekční kanceláří, která kvůli plánované nádrži připravuje přeložku silnice I/45. „Starosta odmítl v této fázi přípravy vydat vyjádření nebo stanovisko k projektové dokumentaci. Toto vypracuje právní zástupce obce až při samotném územním řízení, pokud k němu dojde," informovaly Nové Heřminovy o výsledcích jednání s ŘSD o přípravách přeložky.

Čtěte také: O heřminovskou přehradu se začala zajímat Jana Lorencová