MŽP vybralo žádosti o grant z takzvaného malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II. Projekty začnou nyní v listopadu a mají skončit do konce dubna 2016.

Podle seznamu například jihočeská obec Křišťanov na Prachaticku dostane více než pět milionů na ochranu perlorodky před komunálním znečištěním v Blanici. Její povodí i Zlatý potok, který se do Blanice vlévá, se mají revitalizovat a i zde se bude sledovat populace tohoto sladkovodního mlže. Projekt za 1,8 milionu předložila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ochranou perlorodky se zabývají i projekty na dalších místech republiky.

Úspěšná byla v žádostech například Česká zemědělská univerzita v Praze, která předložila plán za více než tři miliony korun na sledování populace bobra evropského.

„Konkrétním cílem malého grantového schématu je podpořit aktivní ochranu zvláště chráněných druhů v ČR, zejména realizaci a přípravu nových záchranných programů a programů péče. A také prohloubit znalosti o nejohroženějších druzích české fauny a flóry," uvedla ředitelka odboru druhové ochrany MŽP Veronika Vilímková.

Granty zaplatí z 85 procent fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), do nichž přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Z 15 procent je bude spolufinancovat MŽP. Celkem bylo předloženo 59 žádostí o granty za 108 milionů, schváleno bylo 48.