„Chceš mít právo hrdě nosit červený baret, provádět padákové seskoky a účastnit se prestižních kurzů a zahraničních operací? Přidej se k výsadkářům,“ vábí nové duše webové stránky 43. výsadkového pluku v Chrudimi.

Původně pouze prapor se na pluk změnil na podzim roku 2020. To vyžaduje i větší počet jeho členů. Armáda početní stavy tohoto elitního útvaru nezveřejňuje, nicméně v době přeměny na pluk se počítalo s tím, že se počet vojáků v dohledné době zdvojnásobí. „Plánujeme mít víc než tisíc vojáků,“ uvedl nyní zástupce velitele tohoto pluku Petr Matouš.

Z vojenského cvičení Safeguard v prostoru Centrálního tankoviště ropy Mero u Nelahozevsi.
Česká armáda posiluje. Chce další vojáky, shání hlavně řidiče a IT specialisty

O zájemce přitom pluk nemá nouzi. „Zájem je opravdu velký, protože služba u výsadkového vojska je pro mnoho uchazečů lákavá a atraktivní. Nicméně stále máme o nové uchazeče zájem. Svoji roli sehrává také výběrové řízení,“ doplnil Matouš.

Zdroj: Youtube

Základem je dobrá fyzička

Konkurz probíhá čtyřikrát ročně a mohou se do něj přihlásit jak aktivní vojáci, tak civilisté. Předně se vyžaduje dobrý zdravotní stav, aby uchazeč mohl skákat padákem. Výsadkáři pak svoje příslušníky rozdělují na dvě kategorie: A – bojové jednotky, B – zabezpečovací jednotky. Zatímco v prvním případě trvá výběrové řízení tři dny, ve druhém jeden den.

Všichni uchazeči musí splnit fyzické přezkoušení a uplavat 300 metrů. Kategorie A pak pokračuje v disciplínách, jako jsou například běh s kládou, překážková dráha, zrychlený přesun, přesun na 35 kilometrů se zátěží a vše ještě doplňují psychotesty.

Výběrový den 43. výsadkového pluku v říjnu 2022:

„Výběrové řízení hodnotím jako středně těžké. Úspěšnost je okolo padesáti procent. Zajímavostí je, že ženy chodí lépe připravené a úspěšnost mají v průměru vyšší než muži,“ přiblížil zástupce velitele červených baretů.

V současné době má pozemní vojsko tři části: 7. mechanizovanou brigádu, kterou budou nově charakterizovat tanky Leopard, 4. brigádu rychlého nasazení se svými Pandury a právě 43. výsadkový pluk. „Původní záměr byl mít tři brigády. Je možné, že se do deseti let tento pluk v brigádu změní,“ míní vojenský analytik Lukáš Visingr.

Podle chystané novely zákona by měla vzniknout úplně nová kategorie branců, zákon je označuje jako „dobrovolně předurčené“. Ilustrační snímek
V české armádě vznikne další kategorie branců. Takzvaní předurčenci

Pluk má útočný charakter a podle analytika jej lze přirovnat k americkým Rangers nebo námořní pěchotě, i když způsob vysazení na bojiště je odlišný. „Nejsou to speciální jednotky, ale i tak to vyžaduje určité psychické nastavení. Ne každý má na to skákat padákem,“ konstatoval.

Co znamená označení 43. výsadkový pluk
Původně byl součástí 4. brigády rychlého nasazení, jako jeden z jejích praporů. Všechny prapory této brigády byly označeny čísly 41 až 44. V sestavě brigády byl prapor do roku 2020. Obecně se dá říct, že číslo 43 je zkratka 3. praporu 4. brigády. Po reorganizaci mu byl ponechán název jako historický odkaz.

Zástupce velitele Matouš považuje za výhodu svého pluku rychlou nasaditelnost a reakci. „Je to lehká pěchota se specifickými schopnosti výsadku a především útočného boje. Pluk má k tomu uzpůsobenou strukturu, výcvik i vybavení. Je schopen působit jako třetí samostatný manévrový prvek pozemních sil, ale je také určen jako doplnění a podporu pro 4. a 7. brigádu,“ upřesnil.

Výsadkáři by se v dohledné době mohli také dočkat nových aut. Ministerstvo obrany totiž loni v říjnu vypsalo výběrové řízení na nové lehké útočné vozy. Měly by nahradit už dosluhující Kajmany, jejichž životnost skončí v roce 2025. Armáda poptává 159 aut v šesti provedeních.

Historie výsadkářů u nás:

• 1938 – první plány na zřízení výsadkové jednotky v Československu

• 1940 – zřízení Zvláštní skupiny D exilovou vládou v Londýně, která posílala výsadky na okupovaná území

• 1944 – ustanovení 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR. Zapojila se do bojů v rámci karpatsko-dukelské operace a do Slovenského národního povstání

• 1947 – zřízení Pěšího praporu 71 (výsadkového)

• 1969 – po událostech v srpnu 1968 byla československá armáda reorganizována a výsadkový prapor byl deaktivován a po dvou desítkách let přestal existovat

• 1987 – v Chrudimi byl znovu aktivován 71. úderný výsadkový prapor

• 1991 – útvar se přejmenoval na 71. prapor rychlého nasazení

• 1994 – stal se jádrem 4. brigády rychlého nasazení a byl přejmenován na 43. výsadkový mechanizovaný prapor. Jeho struktura se posunula blíže k Rangers.

• 2020 – prapor se mění na 43. výsadkový pluk a stává se primární silou okamžité reakce