V projektu jde o to, že státem nařízená opatření týkající se pandemie COVID-19 dopadají na klienty pobytových sociálních služeb (domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením) stresujícím způsobem. Platí tam absolutní zákaz návštěv a na řadě míst je navíc omezen i pohyb a běžné denní aktivity klientů. Těchto zařízení je přitom v Česku přes 750.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR převzala prostřednictvím Nadace Charty 77 od firmy Philip Morris ČR celkem 900 tabletů. Firma je chce podle svých slov dodat do jednotlivých zařízení již naprogramované. Zaručila se také za zaškolení personálu. Na projektu se podílí i dodavatel tabletů Mall Group a mobilní operátor Vodafone, jenž do všech tabletů zdarma věnoval SIM karty s datovou konektivitou.

Videohovory umožní komunikovat z očí do očí

Projekt darovaných tabletů "Tablet od srdce" má současnou složitou situaci ulehčit seniorům tím, že je pomocí videohovorů propojí s jejich rodinami a přáteli. Vizuální kontakt, tedy kontakt "z očí do očí", je totiž podle mnoha studií velmi důležitý pro zvládání stresových stavů a lepší psychický stav.

"Seniorům se v nadaci věnujeme už osm let a umíme to. V rámci projektu SenSen (Senzační senioři) propojujeme desetitisíce aktivních lidí z celé republiky. Jsme rádi, že můžeme seniorům pomoci i v době karantény, kdy se setkávat nemohou, a to ani se svými blízkými," říká ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků.

"Také starší lidé potřebují své blízké vidět a vnímat jejich emoce, byť zprostředkovaně. Písemný kontakt nebo telefonát teď seniorům nestačí," říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

"Je to takový komunikační most. A mosty se musejí v nouzovém stavu stavět rychle," oceňuje tuto iniciativu Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jež se v projektu stala prostředníkem a odborným garantem mezi dárci a samotnými poskytovateli.

Pilot proběhl úspěšně

Záměr byl podle zástupců Konta Bariéry úspěšně ověřen v březnové pilotní fázi, a to v síti osmi zařízení Alzheimer Home pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Každý domov byl vybaven tabletem s komunikační aplikací WhatsApp, umožňujícím rodinným příslušníkům zavolat na určené telefonní číslo, a skrze vlastní chytrý telefon se tak za pomoci personálu domova spojit videohovorem přímo se svým blízkým.

Podle předsedy správní rady ústavu Borise Šťastného se projekt setkal s obrovským zájmem. "Denně na každém z tabletů probíhají desítky hovorů rodin s našimi klienty. Seniorům tato pomoc přináší lásku, radost a naději," uvedl Šťastný.