Jitka je ale spíš výjimkou. Svědčí o tom aktuální průzkum agentury Datank, která se ptala 233 žadatelů i stipendistů Bakala Foundation a Nadace The Kellner Family Foundation. Téměř dvě třetiny posluchačů bakalářských oborů chtějí pokračovat ve studiu v zahraničí. Po magisterském studiu hodlá v tuzemsku pracovat 30 procent respondentů, čtvrtina se nechce do Česka vrátit vůbec. Své znalosti by nejraději uplatnili ve Velké Británii (49 %), USA (19 %), Německu a zemích Beneluxu (6 %).

Jak uvádí Gabriela Šamanová z Datanku, při výběru budoucího zaměstnavatele studenti nekladou na první místo výši odměny: „Za důležitější považují, aby jim firma nabídla flexibilitu místa a pracovní doby. Doba píchaček a stálé židle u jednoho stolu je pryč." Opakovaný průzkum potvrdil, že nadaní studenti nejsou příliš spokojeni 
s úrovní vzdělání v Česku (56 %), naopak na zahraničních univerzitách oceňují právě kvalitu výuky (94 %).

Systém supervizí

Adam Přáda, který díky Bakala Foundation studuje druhým rokem na Cambridge chemii, si nejvíc pochvaluje systém supervizí. „Je to styl výuky, kdy má jeden učitel hodinovou seanci jen se dvěma studenty. To skýtá velmi individuální přístup a prostor k vyřešení libovolných dotazů. Je to jeden z hlavních pilířů cambridgeské výuky, jehož si velmi cením," vysvětluje vítěz mezinárodní chemické olympiády v Hanoji. Kladně hodnotí i to, že většina zkoušek probíhá písemně a testy se opravují anonymně. Jsou tak zajištěny naprosto rovné podmínky. I Adam patří k těm, kteří plánují návrat domů. Věnovat se chce výzkumu. Jitka Štollová na Cambridge vyzdvihuje vynikající zázemí: „Jednak jsou to skvěle vybavené knihovny, jednak systém grantů, které doktorandům umožňují realizovat různé projekty a cestovat na zahraniční konference."

Průzkum potvrdil i slova Karla Melzocha, rektora VŠCHT pro pondělní Deník, že maturanti si na prvním místě vybírají obory, které je baví, nikoli ty, po nichž je na trhu práce největší poptávka. Rozdíl je v tom, že absolventa Cambridge, ať vystudoval cokoliv, přijmou všude.

České talenty v zahraničí.