Geuss s rozhodnutím nesouhlasí. „Domnělou nezákonnost nemůže v naší zemi konstatovat úředník, byť vysoký, ale pouze soud," napsal v SMS zprávě. Ministerstvo životního prostředí, jehož tajemník dříve do funkce Geusse jmenoval, dokument neobdrželo, protože není účastníkem řízení. „Rozhodnutí zatím nejspíš není pravomocné, je třeba dotazovat se účastníků řízení," řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Podle textu rozhodnutí Postráneckého se Geuss funkce na konci roku 2014 po výběrovém řízení ujal na základě pracovní smlouvy, nikoli podle služebního zákona. To bylo podle náměstka pro státní službu špatně, služební místo by mohl obsadit člověk v pracovním poměru pouze na záskok.

Výběrové řízení

Když bylo v roce 2015 místo znovu obsazované již podle služebního zákona, neměl být Geuss podle Postráneckého do výběrového řízení vůbec pozván, neboť v té době nebyl státním úředníkem, jak stanovuje zákon o státní službě. Tehdy Geuss ve výběrovém řízení zvítězil znovu. Jeho jmenování nyní Postránecký zrušil. V rozhodnutí se píše, že nadřízený služební orgán, tedy Postránecký, má za to, že tajemník na MŽP postupoval v rozporu s právními předpisy, pokud Geusse nevyřadil, protože nesplnil podmínku, že je státním zaměstnancem. Rozhodovat o odvolání bude znovu Postránecký.

Státní tajemník ministerstva životního prostředí Jan Landa jmenoval Geusse do funkce od letošního 18. ledna. Ministerstvo k tomu tehdy uvedlo, že obhájil svou pozici v novém, tedy už v pořadí druhém, výběrovém řízení, které loni v srpnu vypsalo ministerstvo vnitra podle zákona o státní službě. Geuss inspekci vede od 1. prosince 2014.

Postránecký již loni v červenci upozornil, že se Geuss dostal na služební místo v rozporu se služebním zákonem, tudíž se nemohl účastnit nového konkurzu, protože nesplňoval podmínku státního zaměstnance.

Geusse v minulosti kritizovali zástupci ekologických organizací i bývalí zaměstnanci, nelíbilo se jim například propouštění zkušených inspektorů a upozorňovali i na pochybnosti o konkurzu.