Zatíží nový předpis vedení škol velkou administrativou?
Určitý administrativní nárůst to představovat bude, ale nejde o žádnou revoluci, nýbrž o evoluci v ochraně osobních údajů. Snažili jsme se ředitelům pomoci přípravou metodických materiálů, které jsou k dispozici na ministerském webu od loňského listopadu a letošního března.

Školy budou muset zřídit funkci pověřence, který bude vést a kontrolovat záznamy o osobních údajích žáků. Obsadily všechny školy tuto pozici?
To nezjišťujeme, neboť jde o konkrétní odpovědnost každého subjektu. Nicméně ze školení, která v terénu stále probíhají, mám pocit, že se školy s touto povinností s pomocí zřizovatele vyrovnaly a od pátku ho budou mít, třeba i tak, že půjde o sdíleného pověřence pro několik škol zároveň.

Ilustrační foto.
Panika ve školách kvůli GDPR? Podpisy dětí z výkresů nezmizí

Ředitel školy to být nemůže?
Ředitel jako osoba, která nastavuje způsob zpracování dat, to pro svoji vlastní školu být nemůže.

Z čeho budou školy pověřence platit?
Nejde o výdaje na vzdělávání, takže jeho odměna by měla být hrazena z provozních prostředků školy.

Každá škola disponuje velkým množstvím informací o každém žákovi. Mění se s platností GDPR něco pro rodiče ohledně souhlasu s využíváním dat o jejich dětech?
Školy v rámci vzdělávací činnosti primárně vycházejí ze školského zákona. Pokud se osobní údaje shromažďují na jeho základě, pro nikoho se nic nemění. V případě, že se jedná o údaje nad jeho rámec, tedy například kvůli školní prezentaci na webových stránkách nebo na sociálních sítích, účasti na různých soutěžích, kde se předávají data o žákovi třetí osobě, tam již v minulosti školy vyžadovaly od rodičů písemný souhlas.

Ilustrační foto
Mazal jste si vyrážku? To už v čekárně u lékaře neuslyšíte

Skutečně už nepostačí obecný souhlas podle zákona 101 /2000 Sb., ale bude tam muset být specifikován účel, kvůli němuž se údaj vyžaduje. Změnilo se to proto, aby nikdo nemohl údaje vzít a použít je na něco, co původně nebylo zamýšleno, například pro marketingové nabídky.

Nakolik se GDPR dotkne fungování kamerových systémů na školách?
Víme, že školy pro zajištění bezpečnosti žáků, učitelů i majetku pořizují kamerové systémy. Jestli tedy slouží k oprávněnému zájmu školy, tedy ochraně bezpečí osob, GDPR se jich nijak nedotkne. Pochopitelně už nyní je předpokladem jejich provozování, že záznamy nesmějí být zneužity a musejí být uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

S biometrickými údaji je to asi komplikovanější, že?
Diskutovali jsme o tom s Úřadem na ochranu osobních údajů a shodli jsme se, že jde o velmi citlivé údaje, jejichž používání by se mělo minimalizovat. Ochrana osobních údajů tohoto typu může převyšovat nad jiným chráněným zájmem a navíc lze stejného účelu, tedy zajistit bezpečí ve školách, dosáhnout jinými prostředky, například čipovými kartami ke vstupu do škol.

Ilustrační foto
Pasy budeme kopírovat dál, potvrzují cestovky

Jak to bude s uchováváním údajů o žácích, ať už jde o třídní knihy, opisy vysvědčení nebo školní ročenky?
Osobní údaje by se vždy měly uchovávat po omezenou dobu, ale v nařízení GDPR se nespecifikuje její délka. Škola si musí onu nezbytně nutnou dobu, nevyplývá-li ze zákona, sama vyhodnotit podle toho, na co údaje o žácích potřebuje. Například když žák úspěšně složí přijímací zkoušky, tak škola samozřejmě jeho osobní data dále spravuje a uchovává je nejen po dobu jeho studia, ale i přiměřenou dobu poté, protože musí vést evidenci o svých absolventech.

V případě neúspěšných žáků by škola sice mohla data žáka vymazat bezprostředně po přijímacích zkouškách, ale zřejmě to neučiní, neboť musí počítat s tím, že se uchazeč bude třeba bránit opravným prostředkem nebo žalobou, a tomu musí přizpůsobit lhůtu pro skartaci. Pokaždé platí, že musí jít o účelně vymezenou dobu.

Facebook - ilustrační foto
GDPR není revoluce, tvrdí právníci ministerstva vnitra