Dostávaly se do ní například knihy pocházející z uzavřených paměťových institucí, rušených církevních řádů či konfiskátů zabavených za druhé světové války. Většina deponovaných fondů spravovaných NK nebyla dosud řádně zpracována, uvádějí knihovníci. V tuzemských sbírkových institucích je až 300.000 takto deponovaných knih. „Náš projekt vytipoval 12.000 z nich, měla by to být jakási první sonda. Kromě jiného je třeba zadat i právní analýzu, jestli se na některé z nich nemohou vztahovat třeba církevní restituce," řekl ČTK Tomáš Foltýn z Národní knihovny, člen mezinárodního týmu projektu. Majetková práva knih by měla být vyjasněna do konce letošního roku.

Přesný obsah deponovaných fondů, jejich struktura a právní rámec dnes není známý. Projekt Knihy znovu nalezené by měl umožnit základní evidenci a popis těchto knižních dokumentů a zpřístupnit je odborníkům i paměťovým institucím. Zabývat se bude nejen knihami samotnými, ale i dějinným kontextem. V tomto případě knihy nejsou jen tištěnými nosiči informací, ale i svědky válečných i poválečných událostí ve střední Evropě.

Projekt končí v dubnu 2016

Jedním z cílů projektu je sledovat cestu, jak se na své současné místo dostaly. Na tom knihovníci spolupracují s archiváři. Uvedené knihy mohou být často jedinými doklady existence původních vlastníků, lidí, spolků či sdružení, jež během války přestali existovat a je možné je dohledat prostřednictvím provenienčních razítek, vpisků či exlibris. Zároveň ilustrují násilné přesuny kulturního dědictví a způsob, jakým se poválečná státní správa snažila vyrovnat s těmito pozůstatky třetí říše.

Hlavním řešitelem mezinárodního projektu je Národní knihovna ČR, partnerem norská nadace Stiftelsen Arkivet. Ta se věnuje studiu druhé světové války a jejím ústředním tématem je otázka, jak vyprávět historii války způsobem, který v lidech podpoří postoje vedoucí k trvale udržitelnému míru a demokracii. Projekt Knihy znovu nalezené financují z 80 procent zdroje EHP, 20 procent dalo české ministerstvo kultury. Skončí 30. dubna 2016, jeho výstupy budou mimo jiné výstavy, fyzická v Klementinu i virtuální.