Na Lenku (jméno je redakčně změněné) začal krátce po svatbě žárlit její manžel. Nejprve jí kontroloval mobil. Dělal scény, když šla ven s přáteli. Když byla po narození dítěte na rodičovské, spravoval všechny finance. Nakonec jí zakázal i vycházet z domu.

K psychickému týrání postupné přidal i fyzické napadání. Žena zůstala bez prostředků, měla strach o syna. „Nevěděla jsem, kde hledat pomoc. Styděla jsem se, cítila se slabá a neschopná. Měla jsem pocit, že je to celé má vina. Trvalo tři roky, než jsem našla odvahu odejít,” popsala.

Čeho se Istanbulská úmluva týká a jaké jsou na ni názory? Deník přináší přehled nejdůležitějších informací:

Poslance a senátory čeká souboj o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ta má potírat domácí a sexualizované násilí. Ilustrační snímek
PŘEHLEDNĚ: Politiky čeká souboj o Istanbulskou úmluvu. Co by pro Česko znamenala

V případě ratifikace Istanbulské úmluvy (Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) by se její muž násilí podle jejích propagátorů možná vůbec nedopustil. Ve škole by totiž prošel preventivním programem zahrnujícím i to, jak zkrotit násilné sklony.

Ty by navíc Lenka díky prevenci včas zaznamenala. „Buď by od něho odešla nebo by společně vyhledali odbornou pomoc. Díky ní by se manžel naučil agresi zvládat,“ řekla Deníku advokační expertka z České ženské lobby Diana Soták Gregorová.

Video z tiskové konference pro Istanbulskou úmluvu:

Zdroj: Youtube

Pokud by k násilí přesto došlo, Lenka by měla dost informací o podpůrných službách. „Díky tomu by je vyhledala mnohem dřív. Získala by dostupné bydlení a kvalitní psychologickou i právní pomoc,“ zmínila Soták Gregorová.

Veřejný závazek

I případným soudním řízením rozhodujícím o vině a trestu by Lenka prošla podle odborníků bez zbytečných traumat. Proškoleni by totiž byli i ti, kteří s oběťmi násilí jednají. Dle ředitelky organizace Acorus Jaroslavy Chaloupkové by ratifikací úmluvy stát poskytl veřejný závazek, že se chce násilí v intimních vztazích řešit. „Dnes totiž oběti nemají kvalitní služby garantované,“ sdělila Deníku.

Připravovaný návrh nového zákona bude zahrnovat jednotnou definici domácího násilí. Více zde:

Připravovaný návrh nového zákona bude zahrnovat jednotnou definici domácího násilí. Ta se promítne i do stávajících osmi zákonných norem
PŘEHLEDNĚ: Jaké změny přinese chystaný návrh zákona o domácím násilí

Odborníci podotýkají, že u nás nějakou formu násilí v rodině zažívá každá třetí žena a desátý muž. Nezřídka musí i s dětmi před násilníkem najít skrýš, tedy azylový dům s utajenou adresou. Problémem ale bývá vzdálenost či kapacita. „V roce 2022 jsme asi čtyřiceti obětem nemohly vyhovět,“ upozornila Chaloupková. Loňské statistiky zatím nemají.

Hlasy proti

Česko úmluvu podepsalo už v roce 2016. Tento týden se svede bitva o to, zda bude ratifikována. Schůze Senátu začíná ve středu 24. ledna. Později o ní budou jednat i v Poslanecké sněmovně. Loni ji odmítl senátní ústavně právní výbor. Tamní ústavní komise ji neodmítla, ale ani nedoporučila plénu ke schválení.

Hlas proti úmluvě tehdy formulovala skupina senátorů napříč spektrem. Podle místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera z ODS požaduje opatření spojená s násilím na ženách, která jsou v Česku dávno zavedená.

Každý rok roste počet případů domácího násilí. Jako fungující řešení se ukazuje práce s agresorem. Kapacity ale nestačí:

Tisková konference na Úřadu vlády ke schválení akčního plánu prevence domácího násilí.
Bijí partnerku a chtějí s tím přestat. Míst v terapii pro agresory je ale málo

Výhrady má k pasážím o potírání škodlivých stereotypů. „Dovolím si to přeformulovat. Jsou to stereotypy tradičního pojetí rodiny a poukázání na absenci nedostatečné genderové výchovy. Skoro to vypadá, že hlavní příčinou násilí je tradiční rodina. Tu chce Istanbulská úmluva zpochybňovat,“ podotkl.