Podobných osudů jsou v Česku tisíce a poslední dobou jich přibývá. Jen za minulý rok jich bylo nahlášeno sedm a půl tisíce, což je však podle odborníků pouze špička ledovce – skutečný počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je až desetkrát vyšší.

„Když si představíte, že právě nyní je v ČR až 80 tisíc dětí týráno svým rodičem nebo někým blízkým, tak to je skoro jako počet obyvatel Pardubic," zdůrazňuje hrozivá čísla Radana Koppová z SOS dětské vesničky. Právě kvůli tomu nyní organizace spouští kampaň 
s názvem Tak snadno se to nepozná, která má v první řadě probudit všechny, kdo mají podezření, že se v jejich okolí vyskytuje týrané dítě.

Skrytý problém

Rozpoznat problém ovšem nemusí být vůbec snadné – například psychický teror či ponižování často určí až odborník. „Že dítě chodí špinavé nebo smutné, vůbec nemusí znamenat, že je týrané či zanedbávané. Často jsou tyto děti hezky oblečené a bývají agresivní," upozorňuje Jana Machová, metodička sociálněprávní ochrany dětí z pražského magistrátu, který se na kampani s Policií ČR podílí.
Jak poznáte dítě, které by mohlo být týrané? Bývá buď agresivní, nebo naopak zakřiknuté, plaché a reaguje přecitlivěle. Mívá nízké sebevědomí, nedůvěřuje okolí a ve škole se mu zhorší prospěch. Psycholožka Pavla Volfová ovšem tvrdí, že projevy jsou u každého dítěte individuální a někdy je pro laika těžké je poznat. Důležité ovšem je nezůstat při podezření pasivní. Případ nahlaste na Orgán sociálněprávní ochrany dětí, nebo rovnou na policii. Pokud se vám dítě svěří, že je týrané, je třeba ho vyslechnout, projevit důvěru a pomoci mu.

„Když se dítě dokáže svěřit 
a není mu nasloucháno, dopad se zmnohonásobí a už se pravděpodobně na nikoho dalšího neobrátí. Měla jsem v péči dospělou klientku, které se to v dětství stalo a která to nese jako obrovskou zradu. Kvůli tomu nevystudovala, nenašla si práci, a když jsem s ní měla první terapie, hodiny jsme mlčely. Nebyla o tom schopná mluvit," přibližuje Pavla Volfová.

Na případy týraných dětí už se připravila i policie. Aby si chlapec či dívka neodnesli ještě trauma z výslechu, mají policisté speciální místnosti vybavené pro děti, kde vede výslech vyškolený odborník. Ostatní přísedící v místnosti nejsou, aby dítě nestresovali, a vše sledují on-line.

Kampaň, kterou spouští SOS dětské vesničky, potrvá tři roky a v první fázi chce vyburcovat veřejnost, aby nebyla lhostejná. Na jaře se pak zaměří na děti, s nimiž se budou na školách konat besedy.

Případy týrání za poslední tři roky
- 21 694 případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí bylo nahlášeno.
- 9698 bylo opakovaných zjištění týrání a zanedbávání.
- 1005 dětí bylo umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
- 600 dětí muselo být převezeno do nemocnice.
- 317 dětí skončilo s tělesným postižením.
0 28 dětí zemřelo na následky zanedbání péče či týrání.
⋌Zdroj: SOS dětské vesničky