„Sounáležitost k národu se nerodí zavedením povinného militantního předmětu, ale správnou výukou a studiem historie a kultury,“ zdůvodnili své odmítavé stanovisko Piráti. Avizovaná náplň zamýšleného předmětu podle nich neodpovídá potřebám českého školství a hodina „vlastenecké výchovy“ by omezila jiné předměty v již zcela zaplněných rozvrzích učitelů.

Šlechtová počítá s časovou dotací jedné vyučovací hodiny za čtrnáct dnů do základních škol. Podle pirátské poslankyně a pedagožky Lenky Kozlové je problematika uchopená nešťastně: „Národní sounáležitost je založená na společných dějinách, kultuře a jazyku, ideálně předávaných kompetentními učiteli a autoritami.“ Dodala, že dobrý učitel dějepisu, společenských věd nebo výtvarné výchovy, který umí vysvětlit dějiny a probudit v dětech zájem, je cennější.

Piráti argumentují tím, že školy mají informace, jak se zachovat v případě teroristického útoku, k dispozici. „Stejně jako u pravidel silničního provozu nebo instruktáže první pomoci při úrazu je na ředitelích, zda a koho pozvou, aby látku v potřebné míře předal, včetně výuky v terénu,“ domnívá se Kozlová.

„Chceme svobodné školy s přátelskou atmosférou motivující k všestrannému rozvoji,“ uzavřel pirátský poslanec a vysokoškolský učitel Lukáš Bartoň. Svazovat žáky dalšími povinnými předměty podle něj nemá smysl a záměr Šlechtové jde jen na ruku agendě ministerstva obrany.