K dnešnímu datu je do rejstříku škol a školských zařízení zapsáno 332 privátních škol, z toho 86 mateřských, 209 základních a 37 středních. Veřejné školy v České republice navštěvuje 98 procent dětí.

„Prioritou ministerstva školství je kvalitní, silná a dostupná síť veřejných škol. Soukromé a církevní školy jsou dobrým doplňkem. U všech typů škol je ale pro nás vždy na prvním místě kvalita,“ říká náměstek ministra školství Václav Pícl. Z toho plyne, že seženou-li rodiče budovu, souhlas kraje a města, nic by jim v založení školy nemělo bránit.

Zkušenosti jsou ovšem jiné. „Většina škol, které letos žádaly o vznik, nedostala povolení. Podávaly rozklad a v tuto chvíli máme informaci, že první z nich dopadl pozitivně, což ještě neznamená rozhodnutí o zařazení do rejstříku. Je otázka, zda je reálné, aby školy začaly fungovat 1. září . Chystají se ale výuku zahájit tak jako tak. Děti by chodily do ne-existující školy a de iure by byly v domácím vzdělávání. Stát se chová nerozumně, protože kdyby tyto školy povolil, může využívat řadu pák, jak dohlížet na kvalitu výuky, takhle ale nad ní zcela ztratí kontrolu,“ říká Jan Sýkora, ředitel soukromé ZŠ Hučák v Hradci Králové.

Rodiče lobbují

V Praze ministerstvo povolilo například vznik tří Scio- Škol, zařízení stejného typu funguje i v Olomouci, Brně a Jihlavě. Rodiče narazili až ve Frýdku-Místku. „Nechceme potřeby našich dětí potlačit, ale naopak si přejeme jejich talenty rozvinout, což ScioŠkola umožňuje. Je zřejmé, že rodiče o ni evidentně stojí, možnost výběru, jako je tomu ve větších městech, zde chybí,“ napsala po zamítnutí žádosti Jitka Zahumenská tehdejší ministryni Kateřině Valachové (ČSSD).

Argumenty rodičů se opakují. Nevyhovuje jim způsob výuky v okolních veřejných školách, odešli oblíbení učitelé či ředitelé, chtějí zkusit jinou cestu ke vzdělání svých dětí. „ScioŠkoly fungují zcela v souladu s předpisy. To znovu potvrdila i Česká školní inspekce na dvou ScioŠkolách, které hodnotí  jako nadprůměrné. Proč ministerstvo nechce povolit další? Pro celý vzdělávací systém je to signál, že o žádné inovace nestojí,“ míní zakladatel ScioŠkol Ondřej Šteffl.

Pro zvětšení klikněte na grafiku

Počet soukromých škol zapsaných ve školském rejstříku.

Zatím vše skutečně napovídá tomu, že resort nemá zájem o alternativu postavenou na jiných metodách výuky, dobře ohodnocených učitelích a také zisku. Ve Frýdku-Místku by rodiče za dítě zaplatili 5000 korun měsíčně.

Nástupce Valachové Stanislav Štech se ztotožnil se závěrem rozkladové komise, že vznik školy není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, a potvrdil její zamítavé stanovisko. Soudí, že „v lokalitách, v nichž jsou na základních školách stovky volných míst, je legitimní další zbytečné navyšování kapacit základních škol nepřipustit“. Způsob výuky lze prý ovlivňovat prostřednictvím školních rad a školního vzdělávacího programu.

Kraj versus Praha

Paradoxně kraj, vedený hejtmanem Ivo Vondrákem (ANO), by zřízení školy přívítal, stejně jako primátor Michal Pobucký (ČSSD). Ten zdůrazňuje, že region potřebuje kvalitní zaměstnance v technických a přírodovědných oborech, na něž se právě ScioŠkola zaměřuje.

Darina Klimparová, jež má být ředitelkou frýdecko-místecké ScioŠkoly, stále věří, že v září se její brány otevřou. „Podali jsme žádost v mimořádném termínu, která nyní leží na ministerstvu k vyřízení.“

Dodává, že před rokem stáli u zrodu nápadu čtyři rodiče, kteří na první schůzku přivedli 250 matek a otců. „Nebyli spokojení se stávající školou, chtěli změnu. Podporuje nás i kraj, který nám pronajal část budovy SŠ. Nechápu, jak někdo z Prahy může rozhodnout, že takovou školu tady nikdo nepotřebuje,“ řekla Deníku Klimparová.

Výuka pro život

Podle Jana Sýkory navíc zákon nikde neříká, že pokud není naplněna kapacita veřejných škol, nemůže vzniknout jiná.

„Nenajdou-li rodiče to, co odpovídá jejich představě o kvalitním vzdělání a hodnotové orientaci, hledají jiné cesty. Třeba my děti neznámkujeme, chceme, aby spoluvytvářely výuku, necháváme jim velkou volnost, vytváříme balík kompetencí, které mají získat pro život. Založili jsme neziskovku, jejímž prostřednictvím předáváme naše zkušenosti dál,“ vypráví Jan Sýkora s tím, že se zaměřují na školy, které jsou zakládány spíš komunitně, nikoli byznysově.