Mezi problémy českého školství se často řadí nedostatek učitelů. Jak důležité je pro resort jejich počet zvýšit?
Zlepšit kvalitu přípravy budoucích učitelů a umožnit jim dobrý vstup do školského prostředí je jedním ze zásadních cílů ministerstva školství. V roce 2020 přijalo Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Jedna ze strategických linií je věnována pregraduální přípravě učitelů. Ministerstvo se na začátku roku 2021 začalo realizaci strategické linie věnovat.

Projednávaný zákon o pedagogických pracovních, který míří do Senátu, má významně zlepšit profesní podporu pro pomoc začínajícím učitelům. Ilustrační foto.
Vyšší platy učitelů v minulosti školství pomohly, říká Markéta Seidlová z odborů

Můžete přiblížit konkrétní kroky, které strategie zpracovává?
Jednotlivé kroky jsou rozpracovávány v rámci Reformy pregraduální přípravy učitelů, které se účastní všechny fakulty připravující učitele. To úzce souvisí také s programovým prohlášením současné vlády, ve kterém se píše, že ve spolupráci s pedagogickými fakultami a fakultami připravujícími učitele posílí motivaci pro výběr učitelského povolání a zasadí se o reformu profesní přípravy učitelů s důrazem na praktické zkušenosti. V praxi například došlo k úpravě zákona o pedagogických pracovnících zavedením institutu provázejícího a uvádějícího učitele.

Vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jan Mareš.Vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jan Mareš.Zdroj: Se svolením MŠMTNěkteré kraje chtějí nalákat učitele do školství skrze náborové příspěvky. Považujete to za potřebné?
Konkrétní zaměstnání pracovníků škol a školských zařízení je věcí těchto zařízení a pokud k tomu vytváří jejich zřizovatelé další nástroje, jako možnost čerpání stipendia v průběhu studia či takzvaný náborový příspěvek, nevidím v tom žádný zásadní problém.

Vidíte v současné době nějaký prostor, kde by stát mohl ještě jednat, aby učitelské povolání finančně zatraktivnil?
K tomu už byly učiněny kroky novelou právních norem, zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zajištěním objemu prostředků na platy každý rok ve výši 130 procent průměru v zemi.