Počet lidí, kteří mají kladné mínění o kvalitě vzdělání na základních školách, se proti loňskému průzkumu zvýšil o pět procentních bodů. U gymnázií, které byly loni nejlépe hodnoceným typem škol, se výsledek téměř nezměnil. O pět bodů stoupl i počet pozitivních hodnocení středních odborných škol s maturitou. Kladné mínění má o nich v současné době 62 procent veřejnosti. Střední odborná učiliště chválí 53 procent občanů, což je o šest bodů více než loni. Naopak vysoké školy v porovnání s loňským rokem dostaly o pět bodů méně pozitivních hodnocení.

Téměř dvě třetiny Čechů jsou přitom přesvědčeny o tom, že každý člověk v Česku může dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem. V porovnání s loňským zjištěním je souhlasných odpovědí o pět procentních bodů více.

Placení školného

Naproti tomu k otázce případného placení školného na veřejných vysokých školách se veřejnosti staví spíš odmítavě. Pro placení školného je „určitě" pět procent lidí a dalších 15 procent „spíše". Čtyřiasedmdesát procent s ním nesouhlasí. „Od roku 2009, kdy podpora školného dosahovala 29 procent, došlo k postupnému poklesu této menšinové podpory," uvedli autoři průzkumu a doplnili, že relativně vyšší podporu má zavedení školného mezi občany s dobrou životní úrovní, vysokoškoláky, Pražany a voliči ODS.

CVVM provedlo průzkum ve dnech od 9. do 16. září mezi tisícovkou lidí.