Romantická. Magická. Malebná. Obdivuhodná. Jen málokteré zákoutí v Evropě si od návštěvníků z celého světa vysloužilo tolik obdivu. A jen málokteré je opředené tolika legendami jako pražská Zlatá ulička – podle jedné z nich tu měl být dokonce vstup do neviditelného světa…

Před rokem se uzavřela kvůli opravám a nyní se opět otevírá. V novém kabátě, s novými expozicemi i s novým posláním. Návštěvníci se mohou těšit na opravené barevné fasády a na zcela novou stálou expozici, která bude zřízena v devíti z celkem 16 domků. Zbylé domečky obsadí nájemci, kteří budou v malebných prostorách prodávat především suvenýry.

Historie pravá i kašírovaná

Zlatá ulička byla uzavřena loni v květnu, protože voda z historické kanalizace začala pronikat do základů domků a ohrožovala jejich statiku. Proto bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci, která stála Správu Pražského hradu 34 miliónů korun. Další milion připadl na novou stálou expozici v domečcích. „Tam jsme ale ušetřili díky neoficiální sbírce – lidé nám nosili dobové předměty, jež jsou v domcích instalovány podle profesí jejich někdejších obyvatel,“ říká historik František Kadlec, jeden ze spoluautorů expozice.

„Chceme, aby zařízení jednotlivých domků bylo co možná nejvěrnější a vše vypadalo tak, že jejich obyvatelé právě odešli,“ dodává filmový historik, autor scénáře expozice a její kurátor Pavel Jiras z Barrandov Studios. V expozici je například zrekonstruován příbytek střelce z doby císaře Rudolfa II. nebo pracovna známé pražské věštkyně madame de Thébes, která zde žila ve 30. letech minulého století. Tam, kde se pro domky nepodařilo získat dobové předměty, byly podle návrhů historiků zhotoveny nové ve filmových studiích Barrandov.

V expozici ožije pět století historie Zlaté uličky. Ta vznikla mezi románským a pozdně gotickým opevněním severní části Pražského hradu a za Rudolfa II. tu bydleli členové hradní stráže, které později vystřídali drobní řemeslníci. Ulička měla své stálé obyvatele až do 50. let minulého století, kdy od nich domky vykoupila prezidentská kancelář. Právě z té doby pochází i barevné řešení fasád navržené malířem a známým autorem loutkových filmů Jiřím Trnkou.

Jen české originály

Letos po dokončení rekonstrukce vybrala Správa Pražského hradu nájemce, kteří budou provozovat prodejny v sedmi domcích uličky. Obchody budou nabízet originální ručně vyráběné suvenýry a předměty – loutky, hračky, keramiku… „Jsou to výrobci čeští a sortiment pochází z českých dílen. To bylo jedno z hlavních kritérií, které jsme se při posuzování sortimentu snažili dodržet,“ řekl ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek.

Zlatá ulička.

Všechny firmy, které v soutěži uspěly, v uličce působily už před její rekonstrukcí. Jejich nabídka se ale částečně změní, protože musely splnit nové podmínky a v některých případech se stěhují do jiných domků.

Sedm nájemců se vybíralo z 52 přihlášených. Někteří se ale hlásili do více prodejen, takže uchazečů bylo celkem jen 22. Nájemci získali smlouvy na tři roky, potom se bude soutěž opakovat. Firmy budou platit roční nájemné od 600 tisíc do 1,6 milionu korun. Hrad může smlouvu vypovědět, pokud by prodejci například změnili dohodnutý sortiment. Ceny ale Hrad regulovat nebude. „Ty si určuje trh,“ řekl Velíšek.

František Kadlec, historik a ředitel turistického ruchu ve Správě Pražského hradu, řekl Deníku: Alchymisté byli příliš bohatí, aby žili v takových domečcích

Jaké novinky čekají na návštěvníky Zlaté uličky? A nehrozí náhodou, že se tu budou turistům prodávat ruské matrjošky? I o tom hovořil Deník s Františkem Kadlecem, který se v loňském roce se stal jedním ze spoluautorů nových expozic instalovaných v domečcích Zlaté uličky.

Po roce se opět otevírá Zlatá ulička turistům. Podařilo se splnit všechny záměry rekonstrukce?
Ano, všechno se stihlo, všechny domečky prošly opravu elektroinstalací, vytápění, fasády jsou dokončeny, takže z tohoto hlediska je splněno vše, co jsme si naplánovali.

Dotkla se rekonstrukce i Daliborky? Bude tato věž i nadále součástí prohlídky Zlaté uličky?
Daliborka nebyla nijak opravována, zůstala ve stavu, v jakém byla předtím. Samozřejmě bude i nadále součástí prohlídky Zlaté uličky, tak jako tomu bylo dosud.

O naplnění nových expozic v domečcích se prý zčásti postarali lidé, kteří přinášeli různé dobové předměty, jež měli doma či na svých chalupách…
Ano, je to tak. Oslovili jsme spolupracovníky ze správy Pražského hradu, ale i přátele a známé. A až jsme se divili, jak si to lidé vzali za své a nabízeli věci, které jsme potom s velkým vděkem použili. Musím zmínit alespoň paní Miloslavou Šedivou z Náchoda, která Zlaté uličce věnovala vybavení celé zlatnické dílny, včetně nástrojů, které měla po svém otci. Přístup lidí nás velmi mile překvapil.

Dá se říci, že ve vybavení domečků jste se zaměřili na interiér skutečných lidí, kteří tam žili, a ne alchymistů, kteří – jak se to někdy traduje – tam údajně měli přebývat v době Rudolfa II.?
Alchymisté nemají ke Zlaté uličce žádnou vazbu. To je bohužel dodnes mezi lidmi rozšířená verze, ale skutečnost je jiná: alchymisté byli příliš bohatí na to, aby žili v takovýchto domečcích. Ty domečky jsou zařízeny tak, jak to víme z historických pramenů. Tedy že se tu usazovaly některé konkrétní profese. Tedy určitě to byli zlatníci, bylinářky, ranhojič, byla tu také krčma. A některé také obývali hradní střelci, jimž ty výklenky věnoval sám císař Rudolf II.

A pokud jde o domek, v němž žil Franz Kafka?
Ten má ve správě nadace Franze Kafky. Jeho pozice je tedy trošku jiná, než mají ty ostatní domky. Je tam umístěna prodejna jeho děl, překladů do různých jazyků a podobně. Čili expozice tam je, ale je zaměřena na Kafkovo dílo.

V některých domcích má zůstat prodej suvenýrů. Co bude zahrnovat – jen Pražský hrad, Prahu či celou republiku? Byl udělán nějaký předvýběr, aby se v prodeji neobjevovaly kýče nebo suvenýry typu ruské matrjošky?
Tak to naštěstí nebylo ani dřív a nebude to ani nyní. Pochopitelně, že proběhlo výběrové řízení a zájemci prošli náročným sítem. Předměty, které se tam budou prodávat, musí mít návaznost buď na historii Pražského hradu, nebo celé Prahy, případně na českou lidovou tvorbu. Tedy něco takového, co se objevuje například v Karlově ulici, tam rozhodně nebude.

Zlatá ulička bude součástí obou prohlídkových okruhů Pražského hradu. Věřím ale, že je dost lidí, kteří by chtěli vidět jen ji, tedy tu obnovenou expozici. Neuvažuje se o samostatném vstupném?
Zatím ne. Ale samozřejmě je tu celá řada slev, jež lze uplatnit pro děti, seniory, školní skupiny atd. Ten, kdo si chce prohlédnout samotnou uličku, má možnost po 18. hodině, kdy se zavírají domečky, ale ulička je přístupná. A to až do 24. hodiny, kdy se zavírá celý areál Pražského hradu.