Zhruba stejný podíl Čechů naopak chová antipatie k Romům. Oproti minulému roku se vztahy k národnostním skupinám výrazněji nezměnily.

Lidé hodnotili 16 národnostních skupin žijících v České republice, včetně Čechů, kteří CVVM slouží ke srovnání s ostatními skupinami. Nejlépe hodnotili Češi sami sebe, za sympatické označilo Čechy 83 procent dotázaných. Naprosto stejný podíl kladných hodnocení ale obdrželi ještě Slováci. Na druhém místě skončili s velkým odstupem Poláci, které považuje za sympatické 54 procent lidí. Nesympatičtí jsou Češi dvěma procentům lidí, Slováci třem procentům a Poláci 12 procentům.

Naopak největší antipatie chovají Češi k Romům. Za nesympatické je označilo 78 procent dotázaných, kdežto za sympatické pouze čtyři procenta. Zhruba polovině Čechů jsou nesympatičtí Ukrajinci, Rumuni a Albánci.

Neutrální vztah mají Češi k devíti národnostním skupinám, u kterých mělo největší podíl hodnocení "ani sympatičtí, ani nesympatičtí". Z těchto spíše neutrálních skupin převažuje podíl pozitivních hodnocení nad negativními u Řeků, Židů, Němců, Maďarů a Bulharů, které považuje za sympatické čtvrtina až třetina dotázaných. Naopak u Rusů, Srbů, Vietnamců a Číňanů již převažují antipatie, ačkoli největší podíl stále tvoří neutrální hodnocení.

Průzkum provádělo CVVM v období od 4. do 11. března. Zúčastnilo se ho 1059 obyvatel ČR starších 15 let.