Kauzu jako první instance řešil Obvodní soud pro Prahu 1. Ani ten nemá podle informací ČTK žádné indicie o tom, že by NS dospěl k verdiktu. Z Brna zatím do Prahy nepřišel zpátky ani spis, ani rozhodnutí v elektronické podobě. Údaj o obživnutí by teoreticky mohl znamenat podání žaloby pro zmatečnost.

Soudy pravomocně určily, že ČSSD musí Altnerovi zaplatit 18,5 milionu a smluvní pokutu, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činí 318 milionů Kč, a další soudní poplatky.

Sociální demokraté proti rozsudku podali dovolání, v němž navrhli i odklad vykonatelnosti. NS návrhu vyhověl, ČSSD tak zatím platit nemusí. Rozhodnutí ve věci samé ale u NS dosud nepadlo.

Proti odkladu vykonatelnosti podal Altner ústavní stížnost, v níž zpochybnil tezi, že okamžité vyplacení peněz by mohlo způsobit závažnou újmu. Altner připomněl, že sociální demokracie peníze k dispozici měla, a to díky bankovnímu úvěru. Strana se ale obávala, že pokud peníze jednou Altnerovi pošle, nezíská je zpět ani v případě zvratu ve vývoji kauzy. Před odkladem vykonatelnosti proto uspokojovala jen Altnerovy věřitele, nikoliv jeho samotného.

Ústavní soud zatím o stížnosti proti odkladu nerozhodl. "Ústavní soud shromažďuje vyjádření a repliky účastníků a vedlejších účastníků," uvedl Vlastimil Göttinger z odboru vnějších vztahů soudu. Altner však uspěl s námitkou podjatosti proti soudci Radovanu Suchánkovi, někdejšímu členu ČSSD. Novým soudcem zpravodajem je Jan Filip.