Ten od letošního dubna marodí, ale dosud za nemocenskou nedostal ani korunu. Přitom mu měli vyplatit něco kolem šedesáti tisíc. Dostal se tak do nezáviděníhodné situace.

„Jsem teď kvůli tomu v platební neschopnosti. Musel jsem se přestěhovat k rodičům, kteří mi pomáhají. Dnes mi odpojí mobil, dlužím za nájem. A škola po mně bude chtít penále za nesplácení školného,“ jmenuje dluhy způsobené liknavostí úředníků.

Nemocenská nepřišla půl roku

Jak je možné, že to došlo tak daleko? „Dal jsem v předchozí práci výpověď a hned nato jsem si zlomil nohu. Takže od 10. dubna marodím. I když jsem na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) neustále posílal neschopenky, nic se nestalo. Pokaždé mi úřednice řekly, že se na tom pracuje. Celá věc se ale jenom protahovala,“ líčí kafkovské peripetie Šlaj.

Zaměstnavatel neposlal neschopenku

Mladík se rovněž domnívá, že mohlo dojít k problémům u jeho předchozího zaměstnavatele. Ten totiž během roku měnil účtárnu.

Šlaj pokračuje v popisu celé anabáze: „Od dubna do srpna se de facto nic nedělo. Od srpna poslouchám, že peníze budou, ale dodnes mi nic na účet nepřišlo.“ Poškozený srovnává: „Kdyby někomu nepřišla půl roku výplata, tak by byl v lehce řečeno v krizi, co myslíte?“

ČSSZ uvedla, že za vše může zaměstnavatel, který jí neposlal neschopenku.

Správa jednala rychle, ale s nulovým výsledkem

V tomto případě prý chybu udělala mzdová účtárna bývalého zaměstnavatele Petra Šlaje. Ta údajně nedodala podklady pro přiznání nemocenských dávek, tedy neschopenku. „Příslušná OSSZ tak nemohla dávku vyplatit, protože neměla informaci o nemoci pana Šlaje,“ uvedl Kamil Vařeka, tiskový mluvčí ČSSZ. „Podobný případ se u daného zaměstnavatele nestal poprvé.“

Doklady o Šlajově pracovní neschopnosti dorazily na OSSZ až v polovině října. „Příslušná OSSZ vyšla panu Šlajovi maximálně vstříc, peníze byly uvolněny k výplatě ve lhůtě 10 dnů po obdržení kompletních podkladů od zaměstnavatele,“ dodal Vařeka.

Kde je ten právní stát, ptá se nešťastník

Zákonná lhůta na zaplacení nemocenské od ČSSZ je deset dní od zadání platebního příkazu. „Na konci října dali v sociálce příkaz k platbě, to znamená, že dnes jsem měl dostat peníze,“ říká nyní bezprizorní Šlaj. Nic však nedostal. „Bylo mi řečeno, že mám počkat dalších deset dní. Já už čekám šest měsíců. Kde je ten právní stát?“ ptá se. ČSSZ už mělo Šlajovi vyplatit sumu převyšující šedesát tisíc korun. „Chci náhradu škody,“ dodal.

Ústecký advokát Michal Vejlupek k tomu říká: „Došlo-li k nesprávnému úřednímu postupu zaměstnanců sociálky, lze se obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by mělo vyčíslit a uhradit škodu, který poškozený utrpěl.“ To pak musí do šesti měsíců o škodě rozhodnout.