V jejím snažení by jí mohl pomoci ministr školství Robert Plaga (ANO), neboť kvalita bydlení do značné míry ovlivňuje úspěšnost dětí ve školách. Podle odhadů v ČR žije okolo 20 tisíc dětí  v závažné bytové nouzi.

Analýza sociologa Daniela Prokopa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ukazuje, že nekvalita a nestabilita bydlení „mohou být jednou z cest, kterou se materiální chudoba negativně projevuje v životě dětí, konkrétně v jejich problémech ve škole“.

Do nich se promítají různě kombinované aspekty, jako jsou přeplněné a prostorově nedostatečné byty, velmi časté stěhování a bydlení v ubytovnách či sociálních zařízeních. „Děti z chudých domácností zasažených extrémní podobou jednotlivých problémů v bydlení mají 2,1krát až 2,6krát vyšší šanci, že budou trpět problémy ve škole,“ uvádí Prokop.

Až třikrát větší ohrožení 

Podle průzkumu se ve škole víc daří dětem z nízkopříjmových rodin, které slušně bydlí, než těm, jež žijí v nevyhovujících bytových podmínkách. Ty jsou školním neúspěchem ohroženy až třikrát více.

„Dřívější analýzy ukázaly, že přeplněné a nestabilní bydlení může se školními výsledky souviset kvůli zvýšené míře stresu a konfliktů v rodině, vyšší míře hluku, narušení sociálních vazeb dítěte, střídání kolektivů či vlivu na zdraví, který se promítá do školní docházky a prospěchu,“ připomíná sociolog.

Doporučuje, aby se politici zaměřili na nebytové bydlení, které je přímo svázáno s horšími školními výsledky i problémovým chováním žáků. Žádoucí je tudíž co nejrychlejší stabilizace rodin s dětmi ve standardních typech bydlení. Jako problematické se tudíž jeví platné znění zákona, podle něhož bytová nouze domácnosti (např. pobyt v azylovém domě) před nárokem na nájemní bydlení musí trvat minimálně šest měsíců.