Nezisková organizace Transparency International (TI), jež Babišovu počínání a jeho možným vazbám na ekonomické aktivity (obzvláště s důrazem na dotace pro Čapí hnízdo a údajný střet zájmů) věnuje značnou pozornost, se žalobou domáhá ochrany dobré pověsti.

Ohrazuje se proti premiérovým kritickým výrokům do televizních kamer i v tištěných rozhovorech hovořících o tom, že je „zkorumpovaná“ – míněno s ohledem na charakter jejího financování, což prý omezuje nezávislost; tedy nikoli tak, že by organizace či její představitelé přijímali úplatky. TI požaduje omluvu za žalobou napadené výroky a rozhodnutí, aby se Babiš obdobných slov do budoucna zdržel.

Dostatek míst v soudní síni

Podle očekávání se ke středočeskému krajskému soudu za obě strany dostavili pouze právní zástupci. Překvapila však menší účast veřejnosti. Soud měl pro novináře připravené vstupenky, protože předpokládal velký zájem médií – míst však byl dostatek. Předpokládat předem se dal výsledek: rozhodnutí padne později. Na navrhovaný smír zástupci obou stran nepřistoupili – a pokračovat má jednání soudu 11. února. Tehdy také soudce Vladimír Sommer oznámí, zda vyhoví návrhu Babišova advokáta Jiřího Urbánka na provedení dalších důkazů.

Soud v úterý kývl na Urbánkova slova, že výroky premiéra byly hodnotícími soudy a nikoli skutkovými tvrzeními, u nichž by se měla prověřovat pravdivost/nepravdivost. Babiš prý například nabídl fakta ke vztahu TI a Českých drah: ty organizace nejprve kritizovala, avšak posléze s námi uzavřela dohodu o spolupráci a dráhy přispívaly na provoz protikorupční linky. Financování projektů TI je podle Babišova advokáta závislé na penězích od různých subjektů včetně ministerstev, jejichž počínání by měla organizace sledovat a kontrolovat.

Neprojevená sebereflexe?

Právník Petr Uhl zastupující TI odmítavě kroutí hlavou: upozorňuje na výroční správy, z nichž plyne zcela transparentní způsob financování – a tak prý je nemístné hovořit o korupci. Jestliže existují jasné smlouvy a jasné vyúčtování, nemůže být podle něj řeč o korupci nebo prosazování „jakýchkoli cizích zájmů“. V souvislosti s aktuálně projednávanou kauzou Uhl míní, že nynější předseda vlády neprojevil žádnou sebereflexi.

Oba právní zástupci o druhé straně tvrdí, že používá nepřiměřeně ostré výrazivo. Urbánek dokonce míní, že TI dokonce vstupuje do politického soupeření.

Žaloba TI na premiéra Andreje Babiše
- Původně se týkala 17 konkrétních výroků předsedy vlády.
- Krajský soud v Praze připustil žalobu v souvislosti se 14 výroky.
- Tři výroky žalovaný Babiš podle soudu pronesl v rámci výkonu funkce premiéra (jde o dvě vyjádření v rámci sněmovních interpelací a dále o slova související s odvoláním ministra kultury).