Na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se NKÚ zaměří na to, zda ministerstvo vynaložilo hospodárně a účelně peníze ze státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních technologií. Týká se to hlavně systémů zajišťujících zejména agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti, uvedl mluvčí úřadu Václav Kešner. Půjde o to, jak ministerstvo postupovalo při budování informačních systémů na výplatu nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti, které mají od poloviny letošního roku nahradit dosavadní řešení.

"Jedním z důvodů kontroly je to, že v průběhu let opakovaně docházelo k prodlužování smluvních vztahů mezi MPSV a dodavatelem stávajících systémů, a to zpravidla v podobě jednacího řízení bez uveřejnění. Za období 1993 až 2011 zaplatilo MPSV zmíněnému dodavateli čtyři miliardy korun," uvedl mluvčí.

Druhá ze zahajovaných kontrol se týká opatření ke zvyšování energetické účinnosti, která se uskutečnila v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Úřad prověří, jestli kontrolované úřady poskytují a čerpají peníze na vybraná opatření v souladu s předpisy a zda je využívají účelně a hospodárné. Kontroloři při této akci zamíří do agentury CzechInvest a na ministerstvo průmyslu. Zaměří se i na to, jestli projekty z daného programu přispívají ke zvyšování energetické účinnosti. Kontrolovatelný objem peněz představuje 33 milionů korun.

Poslední zahajovanou kontrolou je prověrka veřejných nákupů ve státní správě a využívání systému centralizovaného zadávání. NKÚ chce zjistit, zda tento systém skutečně ušetřil peníze. Kontrolovatelný objem peněz představuje téměř 27 miliard korun. Jde o souhrn peněz u veřejných zakázek na licence pro informační technologie, počítače, servery nebo kancelářskou techniku uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek a zadávaných úřady nebo příspěvkovými organizacemi od počátku roku 2014.

Tato kontrola volně navazuje na kontrolu z roku 2012, která se zabývala centralizovaným zadáváním na ministerstvu vnitra. Úřad v ní zjistil řadu nedostatků. Ministerstvo například opakovaně koncem roku nakupovalo zásoby pohonných hmot, které pak ani neuskladnilo ve vlastních úložištích. V některých případech vedly postupy zadavatele ke snížení transparentnosti zadávacího řízení. Úřad tehdy podal trestní oznámení, které ale později Městské státní zastupitelství v Praze odložilo.