Podle vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) se dopady popularizace výzkumu, vývoje a inovací na konkurenceschopnost projeví až za mnoho let.

Úřad prověřoval použití peněz z evropských fondů a státního rozpočtu na popularizaci vědy a komerční uplatnění výsledků vývoje. Kontrolováno bylo ministerstvo školství a vybraní příjemci podpory. „Na propagaci a popularizaci ministerstvo mezi lety 2009 až 2014 rozdělilo 3,7 miliardy korun, zatímco na podporu využití výsledků výzkumu a vývoje v komerční sféře připadlo jen 1,4 miliardy," oznámila Málková.

„Podpora propagace na úkor uplatnění vědeckých výsledků v praxi může vést k tomu, že nevzniknou nová kvalifikovaná pracovní místa a neposílí se výzkumný, vývojový a inovační potenciál České republiky, a tedy ani její konkurenceschop­nost," dodala mluvčí NKÚ.

Podle ministra Chládka však NKÚ nepřísluší tuto záležitost komentovat. „Jestli má být více na popularizaci nebo méně, je spíše rozhodnutí politické, které vzniklo někdy v roce 2008. Bylo to odsouhlasené Evropskou komisí," uvedl Chládek. Podle Bělobrádka má komerční uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v gesci zejména ministerstvo průmyslu.

Popularizace vývoje, výzkumu a inovací je žádoucí

Bělobrádek zdůraznil, že popularizace vývoje, výzkumu a inovací je žádoucí. „K tolik potřebné podpoře přírodovědného a technického vzdělání se v ČR přistoupilo právě až v několika posledních letech, tedy v období, které zkoumá kontrolní akce NKÚ," uvedl vicepremiér v tiskovém prohlášení.

Ministerstvo také podle NKÚ odkládalo vyhlášení výzev na předložení projektových žádostí. „V kombinaci s dlouhým posuzováním žádostí to vedlo ke zpomalování projektů. Doba od termínu, do kterého měli zájemci o dotace předložit své projekty, do rozhodnutí o tom, jestli peníze získají, trvala v průměru 14 měsíců," sdělila Málková.

Dlouho trvalo i řešení případů, kdy stát odhalil, že příjemci využili peníze v rozporu s tím, na co dotace získali. V jednom případě se řešení nesrovnalostí protáhlo na dva roky. Zjištěné nedostatky ale podle NKÚ neohrožují čerpání evropských dotací.