Nové varhany mají ve 21. století ukončit dostavbu katedrály, která v současnosti patří církvi i státu. Hrát by měly od konce roku 2019. Nadační fond na ně sice od roku 2015 vybírá peníze ve veřejné sbírce, většinu nákladů na jejich výrobu však ponese církev.

„K dnešnímu dni se vybralo přes 24 milionů korun, což je zhruba třetina potřebné sumy. Kromě jednotlivců, sponzorů či podniků přispělo na varhany více než sedm desítek obcí," řekl mluvčí Nadačního fondu Svatovítské varhany Šimon Slavík.

Katedrální varhany mají být originálním dílem, které umělec postaví na míru prostoru svatovítské katedrály. Ta má mimořádně složité členění a náročnou akustiku. Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí mohou ozvučit pouze část chrámu.

„Varhany budou nástrojem z počátku 21. století a tuto skutečnost musejí jednoznačně vyjadřovat i svým vnějším vzhledem. Jako vhodný směr a koncepční základ se proto ukázala volná sestava varhanních píšťal v prostoru kruchty," popisuje budoucí podobu vnitřních prostor katedrály Šimon Slavík.

Zakladatel varhanářské firmy Gerhard Grenzing se vyučil u varhanáře Rudolfa von Beckerath v Hamburku. V řemesle se zdokonaloval v mnoha evropských varhanářských dílnách. Již ve svých 25 letech se začal věnovat restaurování historických nástrojů na Mallorce. Ve věku 30 let se pak usadil v El Papiol poblíž Barcelony, kde založil vlastní dílnu. Kromě restaurátorských prací začal stavět vlastní nástroje. Do dnešních dnů postavil 138 nových varhan a uskutečnil přes 90 rekonstrukcí či restaurování historických nástrojů.