Na tiskové konferenci to dnes zopakoval poslanec Viktor Paggio (VV) společně se zástupci občanských sdružení. Nově by měly být rozhodčí doložky vyjmuty ze spotřebitelský smluv. Klienti by je podle předlohy podepisovali samostatně. Cílem návrhu je snížit počet těch, kteří rozhodčí doložku podepíší, aniž by to měli v úmyslu.

Novela, kterou nedávno doporučil poslancům k přijetí i ústavně-právní výbor, především umožní přezkoumání rozhodčího řízení soudem. Podle Davida Ondrejoviče z občanského sdružení Společné obrany je třeba rozlišovat rozhodčí řízení mezi firmami a mezi firmou a spotřebitelem. "Ty firmy mají svá právní oddělení, tam ať si ty rozhodčí doložky dělají, jak chtějí, to nás tolik nezajímá. Nás zajímá občan, který je v nerovném postavení, protože nemá právní vědomosti, a na kterého je nastrojena ta právní past," prohlásil.

Soud bude mít pravomoc přezkoumat podstatu sporu, nikoli jako doposud pouze procesní správnost rozhodnutí. Bude moci odložit i vykonatelnost rozhodnutí. Nově by také měli rozhodci splňovat podmínku vysokoškolského právnického vzdělání, nepodjatosti a trestní bezúhonnosti. Počítá se i se zavedením veřejně přístupného seznamu rozhodců. "Seznam rozhodců je bič na nepoctivé rozhodce," podotkl Paggio.

Rozhodčí doložka bude muset podle vládního návrhu obsahovat více informací než doposud. Bude nutné v ní například uvést, jakým způsobem se určí rozhodce, jak bude zahájeno rozhodčí řízení, jak vysoká bude odměna pro rozhodce či kde se bude řízení konat. Podnikatel bude zároveň povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením doložky vysvětlit, jaké důsledky pro něj ze smlouvy plynou. Novela by také měla zamezit soukromým firmám, aby měly název navozující dojem, že jde o státní instituci.

Rozhodčí smlouvy jsou zvláštní smlouvy, které určují, že jakýkoli majetkový spor vyplývající ze smlouvy se bude rozhodovat mimo pravomoc obecných soudů soukromou osobou. Člověk, který takovou doložku podepíše, se už nikdy nemůže domáhat přezkumu podstaty sporu u obecného soudu. Výsledek navíc nemusí ani odpovídat hmotnému právu, spor se řídí volně definovanými zásadami spravedlnosti a každý rozhodce si je podle Ondrejoviče může vyložit, jak chce. Proto také rozhodčí doložky bývají zpravidla ve smlouvě někde schovány.

Na zneužívání rozhodčích doložek například poskytovateli úvěrů dlouhodobě upozorňují spotřebitelské organizace. Současná právní úprava podle nich nebrání situacím a sporům, ve kterých je rozhodce napojen na úvěrovou společnost a rozhoduje neobjektivně a zaujatě v neprospěch spotřebitele.