Jmenována byla i lékařka Eva Králíková, která v roce 2013 kritizovala prezidenta za jeho výrok, že začít kouřit po 27. roce života není zdraví škodlivé. Dekrety ve Velké aule Karolina převzali mimo jiné také kameraman a režisér Jaroslav Brabec, malíř Mikoláš Axmann nebo speciální pedagog Jan Michalík, který na Univerzitě Palackého v Olomouci řídil projekt zaměřený na inkluzivní vzdělávání.

Ministryně Valachová i rektor hostitelské Univerzity Karlovy v Praze ve svých projevech připomněli, že noví profesoři vedle výjimečných vědeckých úspěchů prokázali schopnost pedagogickým působením vychovávat budoucí generaci vědců. "Zajišťují harmonii výuky a výzkumu a určují strategické směřování oboru," řekl Zima.

Za nezbytné považuje morální kvality nositelů nejvyššího vědecko-pedagogického titulu, kteří by měli šířit hodnoty demokracie a humanismu. Ministryně v tom vidí vůbec nejdůležitější roli univerzit, kterou je nutné připomínat. "Byla bych ráda, aby si občané vzpomněli na to, že právě univerzity v dobách velmi těžkých pro Českou republiku nebo v dobách nesvobody skutečně byly těmi ostrovy, které do poslední chvíle bránily hodnoty demokracie, svobody a našeho národního uvědomění. Činily tak po stovky a stovky let," řekla.

Zatímco nynější skupina profesorů byla podobně jako podzimní jmenována bez problémů, trojice kandidátů z loňského května stále čeká na jmenování. Jde o Jiřího Fajta a Ivana Ošťádala z Univerzity Karlovy v Praze a Jana Eichlera navrženého Vysokou školou ekonomickou.
Všichni se loni na podzim obrátili na soud, ale Eichler na jaře žalobu stáhl, protože se mu v kauze nechtělo pokračovat. Zbylí dva čekají, až se u soudu začne jejich žaloba projednávat. Stejně jako Univerzita Karlova chtějí dosáhnout toho, aby soud podpis jmenovacího dekretu Zemanovi nařídil.

Ministryně školství s dalšími kroky v této kauze čeká na výsledky soudu. Bude usilovat o to, aby se na podzim uskutečnila schůzka s prezidentem Zemanem, které by se vedle ní zúčastnili zástupci rektorů. Loni na podzim z jednání v tomto formátu nakonec sešlo, na což nejmenovaní kandidáti na profesuru a vysoké školy zareagovali podáním žalob na prezidenta.