První rok se přitom nemoc, kterou v České republice trpí 150 tisíc lidí, téměř neprojevuje. Další pacienti však mají šanci, že lékaři příznaky odhalí včas. Se stanovením 
diagnózy jim pomůže nový počítačový systém vědců z Laboratoře analýzy onemocnění mozku z Vysokého učení technického v Brně. „Na základě rozboru řeči a písma chorobu odhalí s úspěšností víc než devadesát procent," vyzdvihl Zdeněk Smékal z laboratoře.

Odborníci novinku otestovali na sto pacientech. „Projekt trval čtyři roky. Zaměřili jsme se na pohyby, řeč a paměť. Součástí výzkumu byla videonahrávka, kterou hodnotil logoped s vědcem. Objevili jsme rizikové faktory, které můžou za rozvoj nemoci," uvedla Irena Rektorová z neurologické kliniky z brněnské nemocnice u svaté Anny, která se na projektu podílela.

Systém neurologům poskytne výsledky v číslech a výrazně jim urychlí práci. Vědci se chystají metodu nabídnout dalším nemocnicím. „Vítáme každý pokrok, který usnadní diagnostiku a umožní efektivní léčbu našich pacientů," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová.

První příznaky

Choroba v těle začíná sníženou produkcí některých látek v mozku. První příznaky se objeví až po několika letech, kdy jejich hladina klesne na méně než polovinu. Při stanovení diagnózy pak záleží na zkušenostech lékaře. „Nemoc se projevuje pomalu. Nejčastější metoda doposud byla, že pacientovi nasadíme na dva až tři měsíce léky a sledujeme reakci. Ultrazvuk či rentgen se používají jen ve výjimečných případech," vysvětlila Skutilová.

Kromě určení příznaků a přesného stádia Parkinsonovy choroby se vědci zaměřili i na problémy pacientů s řečí. „Její poruchy jsou pro parkinsoniky nejhorší. Dají se léčit chirurgicky, ale výsledek je nejistý, někdy dokonce horší než na začátku," řekla Skutilová. Někteří nemocní mají naději do budoucna v magnetické simulaci. Lékaři přiloží nad určitou část mozku speciální cívku, která vydává silné magnetické pole. Výzkum přitom odhalil, kam přesně mají lékaři působit, aby byly problémy 
s řečí co nejmenší. „Výhoda je, že jde o povrchovou léčbu. 
V budoucnu může sloužit jako doplněk dnes užívaných léků, jako je dopamin, který po čase přestává mít vliv právě na řeč," popsal vedoucí brněnské laboratoře Jiří Mekyska.

DOMINIKA VÁGNEROVÁ,
VERONIKA GECOVÁ