„Převzít řízení kliniky po Janu Pirkovi pro mě znamená především velkou zodpovědnost vzhledem k výsledkům, kterých pan profesor při rozvoji pracoviště dosáhl. Jsem nesmírně rád, že zůstává plně aktivní, abychom mohli nadále čerpat z jeho odborných zkušeností," uvedl Netuka. V oboru kardiovaskulární chirurgie budou podle Netuky stále významnější roli hrát technologické inovace.

Pirk působil ve vedení kliniky od roku 1991

„Mým důležitým úkolem bude takové trendy programově implementovat, zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a dále upevňovat naše postavení ve vysoce konkurenčním prostředí," doplnil nový přednosta, který chce dál rozvíjet mezinárodní výzkumné projekty a spolupráci s akademickou sférou, především Karlovou univerzitou (UK).

Pirk působil ve vedení kliniky kardiovaskulární chirurgie od roku 1991. „Docent Ivan Netuka je výtečný chirurg, podílel se, či přímo spolu se mnou zaváděl výjimečné programy naší kliniky. Mám jistotu, že nedojde k narušení kontinuity našich programů a společně budeme pokračovat v dosavadní práci," uvedl Pirk.

Netuka působil na pozici zásupce přednosty

Netuka nastoupil po promoci na 1. lékařské fakultě UK v roce 1996 na oddělení cévní chirurgie Nemocnice na Homolce. V roce 2000 přešel do IKEM, aby získal kvalifikaci v oboru kardiochirurgie, kterou dovršil specializační atestací v roce 2005. Následně působil na pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum, od roku 2011 byl zástupcem přednosty kardiocentra IKEM.

V rámci oboru se zaměřuje zejména na oblast minimálně invazivních kardiochirurgických technik. Profesně se spolupodílel na založení a soustavném rozvoji řady odborných projektů IKEM, například na programu mechanických srdečních podpor a transplantací srdce. Je autorem více než 100 odborných publikací, pravidelně přednáší na 1. lékařské fakultě UK i v zahraničí a zastává exekutivní funkce v mezinárodních i tuzemských odborných společnostech.