Vzhledem k přítomnosti smečky divokých vlků na území NP Šumava bylo stanoveno nové území, kde nebudou jeleny lovit lidé, ale jen šelmy. Zároveň bude připravena nová koncepce přezimovacích obůrek, do kterých se zvěř stahuje v zimním období. Území, kde pracovníci Správy NP Šumava nebudou od nové lovecké sezóny lovit, bude plochou o velikosti přesahující 7000 hektarů v přímém sousedství Národního parku Bavorský les.

Žáci z Pačejova viděli za odměnu jeleny i vlky.Zdroj: Tomáš Cihlář

„Je to území, které je většinou bezzásahové, lov i doprava ulovené zvěře je tam velmi složitá a mnohde úplně nemožná. A také je to území, kde působí vlčí smečka. Ta regulaci zvěře z části zvládne místo nás,“ vysvětlil ředitel šumavského parku Pavel Hubený a doplnil: „Naším cílem je vytvořit dostatečně velké území, ve kterém bude mít smečka maximální klid, kde nebude mít loveckého konkurenta a bude tak mít dostatek potravy v pro vlka přirozeném prostředí. Slibujeme si od tohoto opatření i to, že bychom tak mohli minimalizovat útoky této smečky vlků na hospodářská zvířata, což ale pochopitelně úplně vyloučit rozhodně nemůžeme. Zejména, předpokládáme-li, že se početnost vlků bude na Šumavě dále zvyšovat.“

V Dobšicích u Znojma chystají psí záchody. Psi by měli čůrat na speciální dutý kolík. U jednoho z míst ukazuje starosta Jaroslav Jenšovský, jak takový psí záchod vypadá.
Psi při venčení využijí pisoáry. Nově v Dobšicích

Tímto územím Správa NP Šumava navazuje na území bez lovu v NP Bavorský les, které tam už existuje. I proto Češi při jeho tvorbě velmi úzce spolupracovali s bavorskými kolegy. Měnit se bude také koncepce přezimovacích obůrek, jejichž smyslem bylo, aby se tam zvěř s příchodem zimy a sněhu stáhla, byla tam krmena a nezpůsobovala tak škody na lesních porostech. Jenže si je už našli i vlci a uvnitř některých zařízení byly nalezeny zbytky mladých jelenů, které tyto šelmy ulovily.

Žáci z Pačejova viděli za odměnu jeleny i vlky.Zdroj: Tomáš Cihlář

„Příchod vlků a usídlení smečky těchto predátorů, kteří loví spárkatou zvěř, nás vede k myšlenkám přehodnotit péči o zvěř včetně role přezimovacích obůrek. Vše připravujeme s kolegy z Národního parku Bavorský les, s nimiž budeme hledat společné řešení,“ doplnil náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

Čtvrtý klatovský charitativní bazar pro kočky bez domova
FOTO: Lidé udělali při bazaru radost 99 kočkám