Víc než třetina (35 procent) dotázaných uvedla, že důchodový systém má být založen na solidaritě. Tedy, že se výše důchodů těch, co do systému přispěli méně nebo více, příliš neliší. Dalších 31 procent zastává názor, že má být důchodový systém založen na výkonu každého jednotlivce a výše jeho důchodu by se měla určovat zcela podle jeho příspěvku do systému. Třicet procent respondentů je pro „střední cestu" mezi oběma druhy důchodových systémů.

Podle průzkumu jen 11 procent populace pokládá současný důchodový systém za spravedlivý, zatímco opačného názoru je 44 procent oslovených. Sedmatřicet procent Čechů soudí, že současný systém je spravedlivý „tak napůl". Oproti listopadu 2013 o šest procentních bodů klesl podíl těch, který považují systém za spravedlivý.

Důchodový systém založený na výkonu jednotlivce podporují hlavně občané s vyšším vzděláním, lepší životní úrovní, vyšším příjmem, pravicového smýšlení, podnikatelé či vedoucí pracovníci. Naopak solidární systém preferují spíš lidé nad 60 let, důchodci a nezaměstnaní.