Tento stav se nelíbí Asociaci krajů ČR. Proto přichází s iniciativami, které by to podle ní měly napravit.

Nepodkročitelná hranice přijetí

Hejtmani jsou přesvědčeni, že situaci by zlepšilo zavedení nepodkročitelné hranice pro přijetí na maturitní obory, tzv. cut-off score. „Kraje jsou zodpovědné za kvalitu středního školství, ale mají minimum kompetencí, jak ji ovlivni. U soukromých škol pak žádnou,“ řekla Deníku předsedkyně asociace a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

V jejím kraji, podobně jako v Pardubickém, nastavili tuto hranici na deset bodů z testů z češtiny a matematiky. „Přesto jsou žáci, kteří raději podali přihlášku na školu v Plzeňském kraji, kde cut-off score nemají,“ poodhaluje zákulisí přijímacích zkoušek Mračková Vildumetzová. Nehledě na tyto argumenty, na tripartitě, která se schází dnes, hejtmani nenajdou oporu ani u jednoho ze sociálních partnerů.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) je proti zavedení cut-off score: „Jednalo by se o umělou překážku přístupu ke vzdělání, vůbec neřešící jednu z hlavních příčin, kterou je přebytek nabídky středoškolských maturitních oborů i jejich nevhodná struktura v některých krajích.“

Podobně se k tématu vyjádřila i ředitelka CERMAT, tedy organizace, která testy k plošným přijímačkám připravuje. „Základní školství je roztříštěné, děti chodí z 9. ročníku znalostně různě vybavené, takže bychom je víceméně trestali za to, jak je škola připravila, respektive nepřipravila. Navíc by se začaly rozevírat sociální nůžky, protože movitější rodiče by svým dětem dokázali obstarat lepší podmínky pro zvládnutí přijímacích zkoušek,“ sdělila Deníku.

Právě prohlubování nerovnosti v populaci je hlavním argumentem odpůrců zpřísnění přijímaček. Česká republika se potýká s tím, že vzdělání a finanční možnosti rodičů určují profesní kariéru jejich potomků. Na vysokoškolský diplom dosáhne v ČR jen něco přes 3,5 procenta dětí, jejichž rodiče nemají maturitu. Průměr v zemích OECD je šestkrát vyšší.

Vyčkat na změnu financování školství

Proto se i odboráři dnes postaví na ministrovu stranu. „Počkejme na změnu financování regionálního školství, nepodkročitelná hranice přijetí na SŠ by možná byla teoreticky prospěšná, ale terén na ni není připraven,“ uvedl František Dobšík, předseda školských odborů. Zaměstnavatelé zaujmou podobnou pozici, jejich důvodem je obava, že kdyby se hranice zavedla, tak se na učňovské obory s maturitou už nepřihlásí vůbec nikdo.

Neznamená to ale, že tím výměna názorů končí. Hejtmani například navrhují, aby se testovaly studijní předpoklady žáků už v páté a deváté třídě. „To vyloučí, aby žák ze vzdělávacího systému vypadl náhodně při jedné zkoušce u přijímaček na SŠ,“ míní šéfka asociace krajů.