Počínaje letošním červencem zasvitne na lepší časy. Nahlédnutím do registru oznámení o vedlejších činnostech, příjmech, majetku, darech a závazcích veřejných činitelů totiž každý bude moci zjistit, jestli dotyčný funkcionář zdědil pět milionů, nebo bral jen plat. V druhém případě pak můžete svoji pochybnost sdělit správním orgánům, eventuálně policii.

Od tohoto data se zjednoduší veřejná kontrola lidí, kteří zastávají volené či jmenované funkce. Poslanci totiž v úterý přehlasovali Senát a schválili původní znění novely zákona o střetu zájmů.

„Norma vylepšuje možnost občanů dostat se k potřebným informacím, zajišťuje vymahatelnost dané povinnosti a obsahuje také sankce,“ sdělil jeden z předkladatelů Miloslav Kala z ČSSD. Současně platná norma umožňovala lidem nahlížet do příslušných registrů pouze po osobním převzetí vstupního hesla v Praze. Nyní ho bude možné získat i klasickou nebo elektronickou poštou. Významnou změnou je vypuštění stotisícové sankce za zveřejnění údajů. „Především novináři získávají nástroj k nakládání s těmito informacemi v zájmu voličů,“ konstatoval Kala.

Mandátové a imunitní výbory obou komor budou povinny žadatelům předložit majetkové přiznání politiků od roku 1993, aby šlo porovnat vývoj jejich příjmových poměrů. Pokud veřejní činitelé nesplní oznamovací povinnost, dostanou pokutu ve výši 50 tisíc korun. Z okruhu osob přiznávajících své příjmy byli vyjmuti soudci a netýká se rodinných příslušníků funkcionářů.