Nízkoaktivní odpady z jaderné energetiky se v Česku ukládají v povrchovém úložišti v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, které leží v katastru obce Rouchovany. Zneškodnění nízkoaktivních odpadů z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví pak řeší úložiště Richard u Litoměřic a Bratrství u Jáchymova. SÚRAO má v plánu v Česku postavit i takzvané hlubinné úložiště, jeho spuštění předpokládá v roce 2065. Záměr vyvolává řadu sporů, zástupci většiny vytipovaných obcí s ním nesouhlasí.

Návrh nařízení počítá také s tím, že se bude dále navyšovat částka, kterou platí původci malého množství radioaktivních odpadů. Ta letos například u sudů na odpad o objemu 216 litrů, které splňují podmínky uložení stanovené SÚRAO, činí 30.906 Kč za sud, dvojnásobně více než v roce 2002. S touto částkou návrh nařízení počítá jako se základem, pod který nebude možno do budoucna jít.

Platby za ukládání radioaktivního odpadu jsou příjmem takzvaného jaderného účtu, ze kterého získává prostředky právě SÚRAO. Z něj jsou pak mimo jiné vypláceny příspěvky obcím.

Průzkumy pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu se mají uskutečnit na sedmi lokalitách. Letos v květnu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) rozhodl, že průzkumy mohou začít v lokalitách Čertovka (Plzeňský a Ústecký kraj), Magdaléna a Čihadlo (Jihočeský kraj), Horka (Kraj Vysočina) a Kraví hora (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). V srpnu získala Správa úložišť povolení i pro Březový potok v Plzeňském kraji a o měsíc později také pro Hrádek na Vysočině. Obce a spolky ale se snaží bránit průzkumným pracím žalobami.