Čím dále na východ, tím horší hospodáři na radnicích. Tak by se dal zjednodušit obsah mapy rizikovosti obecních financí podle regionů, kterou pro Deník zpracovala společnost Czech Credit Bureau (CCB).

Z jejího výzkumu vyplývá, že především sever Moravy hospodaří hůře, zatímco ve středních Čechách si až na výjimky vedou obce velmi dobře. Kde vznikají rozdíly mezi premianty a outsidery? „Na hospodaření obcí má pozitivní vliv blízkost průmyslových center,“ vysvětluje analytik CCB Jan Cikler. Ta totiž na sebe navazují další obchodní a finanční aktivity. Dalším důležitým faktorem může být i blízkost hranic s bohatším sousedem. „Můžeme sledovat určitý pozitivní trend u hlavních tahů na Německo a Rakousko, kde vzniká největší počet nových průmyslových zón,“ uvádí další faktory Cikler.

Dluhy, dluhy…

Roli hraje i velikost obcí a hustota osídlení. „Přece jenom velké obce vykazují větší stabilitu než obce malé,“ dodává Pavel Finger z CCB. Podle údajů Českého statistického úřadu patří obasti s rizikovějším hospodařením k těm méně osídleným, s vyšší nezaměstnaností.

Odborníci tvrdí, že dluhy obcí představují časovanou bombu. „Myslím, že se zadlužením obcí se bojuje nedostatečně. Když má nějaká obec s patnácti obyvateli dluh 15 milionů, tak větší pozornost se upírá k velkým číslům, například státního rozpočtu. Pro tu obec je to ale hrozná situace,“ potvrdil Deníku finanční analytik Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance.

Obce jsou navíc oblíbenými klienty finančních ústavů. „Banky v minulosti obcím rády půjčovaly. Byli to pro ně jistější partneři než například mnoho vytunelovaných podniků. Předpokládaly, že obec jim na Bahamy neuteče. Kvůli rostoucímu zadlužení ale jejich ochota půjčovat obcím klesá,“ říká Pikora.

Samotné zadlužení ovšem nemusí být ještě špatné. Dokazuje to příklad hlavního města Prahy. „Hlavní město má sice vysokou zadluženost na hlavu, ale zároveň velmi investuje, i díky tomu patří mezi dobře hospodařící oblasti,“ říká Finger.

Strašák Rokytnice

Jako nejzadluženější české město se proslavila Rokytnice nad Jizerou. Ta si napůjčovala stovky milionů, především na výstavbu nové lanovky. Poté, místo splácení dluhů, které přesahovaly sto tisíc korun na obyvatele, vybudovala například městskou kabelovou televizi, které šéfoval syn tehdejšího starosty. Aby se svých dluhů Rokytnice zbavila, musela před čtyřmi lety prodat svůj veškerý majetek, s výjimkou školy či hřbitova.

Právě osudy Rokytnice a dalších předlužených obcí vedly ministerstvo financí ke zpřísnění dohledu na radnicemi.

 

Cikler: oproti loňsku zhoršení

Další a další půjčky zhoršují hospodaření obcí, říká analytik společnosti Czech Credit Bureau (CCB) Jan Cikler.

Podle čeho společnost CCB měří kvalitu hospodaření českých obcí?

Hodnocení je složeno z dvaceti finančních a sedmi „nefinančních“ ukazatelů. Mezi finanční patří jak stav zadluženosti, tak investice obce nebo prodej jejího majetku. Mezi nefinanční ukazatele do hodnocení vstupují například informace o regionu nebo vybavenosti obce.

Čtyři největší česká a moravská města jsou z měření vynechána, proč?

Náš iRating je založen na automatizovaném výpočtu podle nastavených kritérií, která vycházejí z dlouhodobého statistického sledování všech obcí České republiky.Uvelkých měst je těžké postihnout všechny skutečnosti, které mohouovlivňovat jejich hodnocení, proto je do celkového hodnocení nezahrnujeme.

Jak dlouho sledujete hospodaření českých a moravských obcí? Dá se v něm vysledovat nějaký dlouhodobý trend?

Hospodaření obcí sledujeme velmi detailně již od roku 2003 a můžemeříci, že jde o velmi stabilní segment. Celkové průměrné hodnocení se sice v posledním roce pravděpodobně vlivem růstu objemu nových úvěrů mírně zhoršilo, zatím ale podle našeho názoru nejde o nějaký dramatický jev. Pozitivním jevem je například to, že obce investují hodně do infrastruktury, při využití různých dotací.