„S každým novým objevem vyvstávají nové otázky. Celé to je veliká záhada,“ říká o nálezu Josef Rídl z Přimdy. Rok pracuje na odhalování podzemních prostor v bývalém Frauentálu u Svaté Kateřiny na Tachovsku. Právě zde totiž stála z ocelárny přestavěná sklárna, která fungovala ještě v roce 1925 a byla poslední na Tachovsku.

Unikátním nálezem z minulého týdne byly části sklářské pánve, ve které jsou ještě zbytky skla a také podzemních prostor. „Jde o takzvané plíce sklářské pece. Tudy, v podzemních kanálech, se musel přivádět extrémně horký vzduch na sklářské pánve, kde se tavilo sklo,“ ukazuje na otvory pravidelných tvarů v zemi.

Vše okolo je pokryto sklovinou, zřejmě, jak sklářům při nabírání taveniny odkapávalo na zem. Otvory vedou z podzemí, kde jsou jakési kobky s pravidelně poskládanými glazovanými cihlami. „Horký vzduch se tu míchal s dalšími látkami a vznikal kychtový plyn,“ míní Rídl, ale vzápětí dodává, že vše může být i jinak. „To je právě tou záhadou, jsme teprve na začátku.“

Poslední rok navštěvuje místo sklárny prý téměř denně. O sklárně ví ale už mnoho let. „Chodím sem od roku 1973, když jsme se do Přimdy nastěhovali. Už tehdy mi lesáci říkali, že zde byla vysoká pec a sklárna. Jenže člověk musel chodit do práce, a tak více času na objevy mi zbylo až nyní, když jsem v důchodu. Vždy jsem si ale říkal, že tam musí něco v podzemí být.“

Písemnosti neexitují

O sklárně ve Frauentálu prakticky neexistují žádné dokumenty, mapy, nákresy. Z toho mála, co je, se dán jen stěží odtušit, kde, jaká budova stála. „Vše z dokumentace je asi zničeno,“ poukazuje s tím, že se říká, jak po válce vyházeli veškeré tiskoviny z oken a spálili, a tedy ani archivy nic nemají. „Proto jsem při odhalování kanálů a chodeb vlastně ani nevěděl, zda jde o část vodního náhonu nebo horkovzdušný kanál.

Podobný nález je na západě Čech unikátem. To na místě potvrdil nakladatel a regionální historik Zdeněk Procházka. „V celém stokilometrovém příhraničním pásu Českého lesa takto podobně velké byly sklárny jen v dnes zatopené Lučině a Karlbachu. Zde objevený labyrint kanálů je ale výjimečný. U skláren, které fungovaly, a pak se přestavěly, tak tohle právě zmizelo,“ podotýká Procházka. Podle historika podobné podzemí už nikde v Českém lese není. „Také jako leštírenský stroj v Arnoštově leštírně je unikátem, nikde nic podobného není, protože kov skončil ve šrotu, tak zdejší pec také nikde už není, byly zbořeny.“

Snahou je odstranit náletové dřeviny, vyčistit místo od hrabanky až na podlahu a hledat dál. „V současné době probíhá úprava celého prostranství, a celé historické místo bude zpřístupněnu na jaře roku 2021 připravovanou komentovanou prohlídkou,“ dodává Rídl, který je také kronikář Přimdy a poukazuje, že veškeré práce jsou v souladu s majitelem pozemku Kolowratovy lesy se sídlem v Dianě.