„Vzhledem k plánované výstavbě trasy metra D na Sídliště Písnice má sídliště vysoký potenciál pro spekulativní investici. Tuto obavu potvrdili i volení zástupci městské části Praha-Libuš v čele se starostou Jiřím Koubkem," uvedl Václavík. Jediným kritériem výběru nového nájemníka je podle něj cena a podmínky pro sociálně zodpovědné chování nového vlastníka jsou ve výběrovém řízení nezávazné. „Případné spekulativní zacházení s pozemky zhorší již tak dostatečně vypjatou sociální situaci v této městské části a způsobí výrazné zhoršení životních podmínek nájemníků," doplnil Václavík.

ČEZ postupně prodává zhruba 8000 bytů, které zprivatizoval.

Sdružení Moje Písnice požaduje, aby ČEZ prodal byty přímo nebo nepřímo nájemníkům za zvýhodněnou cenu, jako to udělal například v Kadani, Chomutově nebo Jirkově. S tím ČEZ nesouhlasí. „Byty v Písnici jsme nabízeli nájemníkům k prodeji v roce 2003. Poté ČEZ ovšem obdržel od jiného subjektu nevyžádanou nabídku za vyšší cenu, než za jakou byl nájemníkům odkup nabízen. ČEZ proto musel kvůli tomu prodej pozastavit, protože by to bylo v rozporu s péčí řádného hospodáře," uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.