O to, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí, se zajímá 67 procent lidí, což je obdobné jako v předchozích letech. "Zájem o informace spokojené s šetrným chováním k životnímu prostředí se zvyšuje s rostoucím nejvyšším dosaženým vzděláním a s rostoucí spokojeností s vlastním životem a také se zlepšujícím se subjektivním hodnocením životní úrovně domácnosti respondenta," uvedlo CVVM. Více se o šetrné chování k prostředí zajímají ženy (72 procent) než muži (63 procent).

Nejčastěji lidé přispívají k ochraně prostředí tříděním odpadu (85 procent) a šetřením vodou (59 procent), naopak jízdy autem omezuje jen 21 procent lidí a o procento méně jich kupuje biopotraviny. Třídění odpadu a šetření vodou od roku 2002 roste, naopak omezování cest autem je dlouhodobě na podobných číslech.

Biopotraviny se podle odpovědí těší čím dál větší oblibě, v roce 2002 je kupovalo osm procent respondentů.

Aktivní zapojení do akcí ochranu přírody klesá, z původních 33 procent lidí, kteří uvedli účast na takových aktivitách v roce 2004, je to letos 25 procent. Účast na demonstraci deklarovala čtyři procenta lidí, darování peněz na ochranu prostředí uvedlo 11 procent lidí.

Průzkum dále ukázal, že 61 procent lidí hodnotí informace o šetrném chování k prostředí jako dostatečné, naopak podle 33 procent jsou nedostatečné. Zbývající respondenti neví.

Průzkum provedlo CVVM letos v květnu. Zúčastnilo se ho přes 1000 respondentů nad 15 let. Sociologové získávali informace formou osobního rozhovoru.

Dlouhodobě vysoký zájem obyvatel ČR o témata spojená s přírodou potvrdil nedávný obsáhlý výzkum vědců z Masarykovy univerzity v Brně, který tento týden představilo ministerstvo životního prostředí. Jeho autoři zaznamenali také nižší zájem o osobní příspěvek k ochraně prostředí a značně nízkou občanskou angažovanost.