Odborníci umístili fotopasti na vybraná místa, která jsou svým charakterem přitažlivá pro hledaná zvířata. „Fotopasti budeme kontrolovat zhruba co tři týdny, pokud by se na nich podařilo zachytit velkou šelmu, jako je rys nebo vlk, budeme o tom hned informovat," řekl Jiří Beneš z olomouckého Hnutí Duha, které se na projektu podílí spolu s lesníky nebo s Agenturou ochrany přírody.

Vedle umístěných fotopastí se do terénu poprvé minulý týden vydaly týmy dobrovolníků, kteří hledají stopy šelem přímo v horách. „V Jeseníkách se nám podařilo vyškolit 32 dobrovolníků, jsou to lidé většinou ze severní Moravy od Javorníku až po Olomouc. Je to extrémně časově náročná práce. Jde o území o rozloze až 500 kilometrů čtverečných, je proto potřeba velká základna lidí," doplnil Beneš. Ochránci přírody nyní čekají hlavně na sníh, který by jim umožnil stopy v terénu lépe monitorovat. Vedle stop se budou snažit zajistit v přírodě také vzorky srsti či trusu pro DNA analýzu. Proto se do projektu zapojili také vědci.

Podle odborníků jsou Jeseníky a jejich předhůří typickým prostředím trvalého výskytu velkých šelem a kočky divoké, a to zejména díky souvisle zalesněnému území a množství skalnatých hřebenů. Důkazy o jejich přítomnosti se však získávají těžce. „Chybí věcné důkazy, například fotografie pozorovaného zvířete nebo jeho stopy," uvedl Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky. „Tyto šelmy byly v minulosti nezbytnou součástí ekosystému i potravní pyramidy. Pokud se prokáže, že se do Jeseníků vrátily, zaměříme se i v lesích na jejich ochranu," uvedl ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Šumperku Tomáš Pospíšil.

Projekt monitoringu šelem v širší oblasti Jeseníků je podpořen grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Podobné aktivity se dějí například i v Krkonoších, Beskydech nebo na Broumovsku.