Tomuto předmětu prý není ve škole věnována dostatečná pozornost, přitom právě vedení dětí k angažovanosti může pomoci předcházet politické manipulaci a radikalizaci. Připravili proto koncepci na pomoc učitelům, občanské vzdělávání chtějí propagovat i na seminářích. Revizi občanské výchovy plánuje i ministerstvo školství.

„Aktivní občanství není silnou stránkou českých žáků,“ potvrdil ředitel centra Petr Čáp. Z mezinárodní studie v roce 2009 vyplynulo, že k volbám by šla určitě jen dvě procenta studentů, 45 procent pak zvolilo možnost spíše ano. Více než 70 procent mladých lidí také uvedlo, že se v budoucnu neplánuje zapojit do veřejných diskuzí k politickým nebo společenským záležitostem.

Malou úlohu občanské výchovy ve školách potvrzuje i učitelka tohoto předmětu Petra Slámová ze ZŠ Zákupy, toto vzdělávání podle ní nedostává ve výuce dostatek prostoru. „Samotný předmět občanské výchovy je často mými kolegy znevažován,“ myslí si. Slámová se proto spolu s dalšími 70 učiteli a 20 odborníky z vysokých škol zapojila do projektu Výchova k občanství, v rámci něhož vznikla koncepce pro kantory.

Koncepce nemá podle autorů fungovat jako jakási kuchařka, vyučujícím ale nabídne celkový přehled toho, co by si žáci z výchovy k občanství měli odnést. Na konkrétních případech by se tak třeba měli učit, jak mohou řešit nejrůznější problémy a na které instituce se obrátit, dozvědět by se také měli o rizicích spojených s globalizací. Kromě webu www.vychovakobcanstvi.cz se mohou zájemci více dozvědět i na některé z konferencí, které se budou v následujících dnech pořádat v Praze, Brně a Ostrově u Karlových Varů.

„Pokud nám vadí současný stav politiky, máme pocit vzmáhající se korupce a celkového politického úpadku, pak určitě není rozumné spoléhat na to, že to vyřeší odněkud se vynořivší zázrační politici,“ uvedl politolog Petr Fiala. Řešením prý může být právě výchova mladých k občanské angažovanosti a zájmu o politiku.

Změny ve výuce chystá i ministerstvo školství. To totiž připravuje revizi centrálních osnov, takzvaných rámcových vzdělávacích programů. Na tento týden jsou naplánovány diskuze s učiteli o tom, co by se mělo v jednotlivých předmětech změnit, občanská výchova má přijít na řadu ve čtvrtek. Spolek EDUin přitom upozornil na to, že na diskuze se nemohli přihlásit odborníci na vzdělávání.