Na pracující seniory se teď zaměřili odborníci z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI). Na statistických datech šesti tisíc lidí ve věku 50 až 70 let spočítali vliv takových lidí na penzijní systém. A výsledek? Stát si může dovolit ulevit pracujícím seniorům na daních, případně jim snížit odvody na sociální pojištění. Aktivní senioři se totiž státu vyplatí, vyspělé státy EU je podporují, ale v ČR se pro ně moc nedělá. Naopak před dvěma roky přišli pracující penzisté dočasně o slevu na dani. „Motivace lidí v důchodovém věku dál pracovat je nízká. Stát by je měl motivovat, ať už daňovými, nebo dávkovými pobídkami," říká autor studie Jiří Šatava s tím, že neplatí vžitý mýtus, že staří zabírají místo mladým. Příklad ze studie: Kdyby stát seniorům snížil sociální pojištění o 6,5 procenta 
a spolu s tím vzrostla zaměstnanost penzistů o deset procent, příjmy státní kasy budou vyšší až o 0,3 procenta.

Do práce nelze nikoho nutit, zvlášť u těžkých dělnických profesí nelze čekat, že sedmdesátníci budou běhat po továrnách. Pokud ale chtějí dál pracovat, stát by je podpořit měl, třeba rekvalifikací na nějakou pozici do služeb, uvedli včera odborníci z IDEA.

Bez varianty mezifáze

Pracující penzisté systém důchodů nespasí, ale jsou důležitou součástí jeho pevnosti. Experti včera kritizovali stát za to, že nenabízí ani žádnou variantu mezifáze mezi normální prací a odchodem do důchodu. Lidé u nás chodí z práce rovnou „krmit holuby", na Západě mají mnohem častěji možnost postupně odcházet z práce do penze pomocí částečných úvazků.

Slabá porodnost v kombinaci s nižší zaměstnaností a stárnutím populace náš důchodový systém dlouhodobě tlačí do minusu. Loni to bylo 43,4 miliardy korun. Důchodová komise proto připravuje některá opatření jak vylepšit podmínky soukromého spoření nebo podpory rodin s dětmi.

Vedle toho běží i některé programy na podporu citlivé skupiny padesátníků. Úřady práce mohou už dnes nabízet dotovaná pracovní místa pro nezaměstnané lidi ve věku nad 55 let. Úřad může firmám každý měsíc poslat až 24 tisíc korun, pokud vytvoří nové místo pro nezaměstnaného ze skupiny 55+. Dnes je možné takto „dotovat" místo 12 měsíců, nově by to měly být až dva roky.

Zaměstnávání seniorů