"Dle našeho názoru je reklamní kampaň Protonového centra Praha často lživá a neetická, porušující jak stavovské předpisy ČLK, tak zákon o regulaci reklamy," uvádějí předseda společnosti Jiří Petera a místopředseda Pavel Šlampa v dopise, která má redakce k dispozici.

Podle ředitelky strategie protonového centra Ivy Taťounové ale nezpochybňuje aktivity centra i léčbu celá odborná lékařská veřejnost, jak naznačuje dopis, jde podle ní jen "o pár jmen, která vystupují proti protonové léčbě". Komoře poslali jednatel centra Václav Laštovka a primář a zdravotní ředitel centra Jiří Kubeš vysvětlující dopis, redakce ho má k dispozici.

Za zcela nepřijatelné považují Petera a Šlampa to, že centrum v reklamě nabízí léčbu zářením pro pacientky s nádorem prsu. Léčba protony je podle nich všude ve světě nestandardní a měla by probíhat výhradně v klinických studiích. "Reklama Protonového centra Praha však prezentuje protonovou terapii pro tyto pacientky jako ověřenou léčebnou metodu, která jim navíc dává větší šanci na uzdravení a je pro ně bezpečnější. To je ovšem lživé a zcela zavádějící," uvádí se v dopise.

Obdobné výhrady má výbor i k reklamě na léčbu nádoru prostaty protony. Podle něj uvádí centrum veřejnost v omyl, když protonovou léčbu označuje za účinnější a z hlediska sekundárních efektů bezpečnější. "Dostupné relevantní studie poukazují mimo jiné na to, že u protonové terapie nádoru prostaty je naopak vyšší riziko poškození konečníku než u moderní fotonové terapie," uvádějí odborníci.

Podle centra jde o osvětu

Podle Kubeše uváděné argumenty nezohledňují vývoj v oboru protonové terapie a operují zastaralými klinickými studiemi. Protonová léčba je i v Sazebníku zdravotních výkonů, podle kterého platí léčbu pojišťovny. Kampaně centra nejsou podle Taťounové reklamní, ale informační, jde o osvětu. "Naše zkušenosti potvrzují, že občané stále nemají dostatek informací ohledně protonové terapie a naše úsilí nesmí polevit," řekla. V kampani podle ní nikdy centrum netvrdilo, že proton dokáže vyléčit jakýkoli typ rakoviny. Indikace k léčbě převzalo centrum od renomovaných světových center.

Oprávněnost a výhody protonové terapie potvrzuje podle Taťounové i to, že s centrem uzavřely smlouvu všechny zaměstnanecké pojišťovny. Všeobecná zdravotní pojišťovna smlouvu sice nemá, ale své klienty na léčbu protony doporučenou komplexním onkologickým centrem také posílá. Za tři roky léčilo pražské centrum přes 1000 pacientů z 25 zemí.

Výbor odborné společnosti se kvůli reklamním kampaním obává znejistění pacientů, kterým je předkládána léčba v komplexních onkologických centrech jako méně účinná. Podle výboru lze zvažovat, zda v této souvislosti nejde o trestný čin šíření poplašné zprávy.