Vedení ústavu reorganizaci zdůvodňuje mimo jiné odhalením řady chyb v digitalizovaných dokumentech. Právě pracovníků oddělení digitalizace se propouštění týká.

Odboráři v dopise reorganizaci stejně jako v předchozích veřejných prohlášeních označili za nezákonnou a nekoncepční. „Žádáme vás osobně, abyste zastavil nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky ve státní instituci," píšou Babišovi. „Současné vedení ústavu a archivu (Archivu bezpečnostních složek) není schopno efektivně, hospodárně a v souladu se zákonem využívat finančních prostředků. Abychom předešli další kumulaci finančních ztrát, žádáme vás o osobní jednání," uvádějí. Odbory už podobný dopis zaslaly také senátorům.

V rámci reorganizace má odejít zhruba dvacítka zaměstnanců ÚSTR, a to k 1. dubnu příštího roku. Poté by již archiválie neměl primárně digitalizovat sám ústav, ale Archiv bezpečnostních složek, který je součástí ústavu. Podle vedení ÚSTR se ale oddělení digitalizace v ústavu pouze zmenší a v digitalizaci dokumentů, jak ukládá zákon, bude pokračovat. Odpadnou komplikované a mnohdy absurdní dohady mezi ústavem a archivem o tom, kdo o čem rozhoduje, kontroluje a za co zodpovídá, uvedl ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Vedení reorganizaci zdůvodňuje i výsledky kontroly, která našla v digitalizovaných materiálech řadu chyb.