Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by podle jeho návrhu mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Jednotná zkouška by se konala z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Ministr školství Robert Plaga
Letní prázdniny se rozhodně krátit nebudou, říká ministr Robert Plaga

„Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Klíčové je datum

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. 

Ministr školství Robert Plaga
Nezatěžujte rodiče, procvičujte, vzkazuje ministr Plaga učitelům

Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ uvedl Robert Plaga.

Maturitu může nahradit vysvědčení

V předloze se píše, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Neprospěl-li žák v posledním ročníku v pololetí, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Koronavirus - Ilustrační foto
Konečně. Ministerstvo řeklo, zda roušky musejí mít děti a kojenci

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.