Horní Brusnice zvítězila v kategorii obcí do 1000 obyvatel, které mají obecně nižší produkci odpadů než větší sídla. Podle mluvčího neziskové organizace Arnika Jana Vávry je to mimo jiné způsobeno tím, že na vesnicích je zcela běžné kompostování. V kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel získala Odpadového Oskara Štítná nad Vláří-Popov na Zlínsku s produkcí 39 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. V kategorii nad 5000 obyvatel zvítězilo město Kdyně na Domažlicku s 80 kilogramy odpadu na obyvatele. Všechny údaje pochází z roku 2015.

Troubky ulice Loučky II. v červenci 1997
V šedesáti začínali od začátku. Lidé z Troubek nechápou, jak to zvládli

Arnika také ocenila čtyři obce - Nový Hrádek na Náchodsku, Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku, Kyjov na Hodonínsku a Jeseník - jako příklady dobré praxe v nakládání s odpadem. V Novém Hrádku se recykluje asi 60 procent odpadu a náklady na třídění odpadů zcela pokrývají příjmy od firmy EKO-KOM za zpětný odběr obalů nebo zisky za prodej vytříděného papíru a kovu. Dvůr Králové nad Labem recykluje 40 procent odpadů a motivuje obyvatele ke snížení produkce odpadů třeba platbami podle objemu vyvezených popelnic nebo podporou kompostování.

V Kyjově je recyklována téměř polovina odpadu a produkci směsného odpadu snížilo město zavedením plošného sběru bioodpadu. Jeseník recykluje skoro 60 procent odpadu a Arnika město chválí za přehledné zveřejňování výsledků odpadového hospodářství.

Ve večerních hodinách lidé nosili svíčky na místo havárie děvčat v přímém přenosu.
FOTO: Místo smrtelné havárie mladých dívek láká i turisty

Celorepublikový průměr produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele činil v roce 2015 podle ČSÚ 317 kilogramů. Celkem bylo předloni v Česku vyprodukováno přes 3,3 milionu tun komunálního odpadu. Zrecyklována byla jen čtvrtina z něj a zkompostována jen čtyři procenta. Více než polovina komunálního odpadu skončila na skládkách a téměř pětina ve spalovnách. V posledních letech ale objem skládkovaného a spalovaného odpadu klesá, zatímco objem recyklovaného odpadu od roku 2006 stoupl na více než čtyřnásobek.

Celkový objem komunálního odpadu v Česku v posledních letech rostl. Zároveň ale stoupal i počet obyvatel, takže objem odpadu v přepočtu na obyvatele se od roku 2008 výrazněji nezměnil. Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat patří Česká republika v Evropě k zemím s nejnižší produkcí komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele.

Embéčko a trabant. Ilustrační foto.
Po českých silnicích stále jezdí 18 tisíc embéček a 20 tisíc trabantů