„Péče o děti v primární péči se významně liší od léčby, která probíhá na lůžkových odděleních nemocnic a klinik," uvedli předkladatelé v čele s Bohuslavem Svobodou v důvodové zprávě. Samostatný obor dětský praktik podle nich odpovídá potřebám tuzemské soustavě péče, jež klade důraz na primární péči a prevenci.

Současný stav je prý funkční

O praktickém lékařství pro děti a dorost se vedla mezi poslanci při projednávání minulé novely zřejmě největší debata. Kritici zrušení samostatného oboru tvrdili, že změna není dostatečně zdůvodněná a že současný stav je funkční.

Jejich oponenti zase poukazovali na to, že norma praktické lékaře pro děti a dorost nezruší, jen budou mít společný obor s pediatry. Jde v tomto směru hlavně o prostupnost mezi ambulancemi a nemocnicemi. V návrhu ODS by prostupnost zajistil kvalifikační kurz.

Novelu ODS nejprve posoudí vláda. Předkladatelé chtějí, aby ji pak Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Navzdory tomu je poměrně nejisté, že se poslanci do konce volebního období k jejímu projednání dostanou.