Strana chce také posílit prestiž učitelů a zavést dlouho připravovaný kariérní řád. Nedostatek míst v mateřských školách chce řešit podporou různých forem předškolního vzdělávání.

„Všichni chceme pro naše děti dobré školy, k tomu nám ale nepomůže žádná další reforma ani žádné další pokusy. Školy potřebují stabilitu a řád," řekl novinářům Fiala. Podle něj je potřeba nastavit dlouhodobě funkční model státních maturit. Na každého žáka na základních a středních školách by měl jít ze státních prostředků stejný příspěvek bez ohledu na to, v jakém regionu studuje. U vysokých škol chce strana dát důraz na uplatnitelnost absolventů na trhu práce a kvalitu výuky.

„Školné není to nejdůležitější. Chceme revizi poplatků tak, aby nejdřív platili ti, kteří studují dlouho nebo se studiu dostatečně nevěnují," konstatoval Fiala. Poplatky za delší studium platí už nyní. Naopak talentovaní studenti by podle Fialy měli být zvýhodněni. Vláda expremiéra Petra Nečase, ve které působil i Fiala, uvažovala o možném zavedení „zápisného", které by platili všichni studenti vysokých škol.

Soupis toho, co ODS v posledních sedmi letech nedělala

Podle stínového ministra školství a senátora Marcela Chládka (ČSSD) je program občanských demokratů pro školství soupisem toho, co ODS v posledních sedmi letech nedělala. Jako příklad uvedl léta připravovaný kariérní řád učitelů, který nikdy nebyl dokončen. Pozici učitele prý navíc minulá vláda devastovala. Chládka také zarazilo, že ODS upustila od školného, které dřív prosazovala.

ODS podporuje výuku angličtiny od 1. třídy základní školy. Plánuje také větší důraz na výuku matematiky a přírodních věd. Na vzdělávání chce ODS v příštím volebním období přidat tři miliardy korun.

Podle Fialy by vzdělávací systém měl nabízet dostatečnou svobodu. Například rodiče předškolních dětí by si podle něj měli mít možnost vybrat, jestli jejich děti půjdou do klasické školky, lesní školky, dětské skupiny či zda rodiče s dětmi zůstanou doma.

Částečný úvazek

Zároveň chce ODS podpořit zaměstnávání na částečný úvazek. Firmám, které by rodičům předškolních dětí práci na částečný úvazek umožnily, chce nabídnout 80 procent slevu na sociálním pojištění z tohoto pracovního místa. Podobné úlevy by podle úřadujícího předsedy Martina Kuby měly mít firmy i v případě zaměstnávání lidí, kteří se starají o své nemohoucí příbuzné.

V oblasti kultury chce ODS podporovat víceleté financování kulturních organizací. „Budeme usilovat o to, aby měla kultura větší roli ve vzdělávání," konstatovala místopředsedkyně Miroslava Němcová. Podle ní by měly vzniknout speciální výukové programy, na kterých by spolupracovala ministerstva školství a kultury.