Jeden příklad za všechny: biologická matka si ihned po zahájení řízení rozmyslela souhlas s osvojením. Její dítě přitom u svých budoucích osvojitelů žilo už od narození. Případ se nakonec dostal k soudu a ten po třech a půl letech osvojení zamítl, takže dítě se musí vrátit biologické matce. Řízení ani poté nekončí, protože nyní se jím zabývá Nejvyšší soud. Podle Šabatové tak došlo nepřiměřenou délkou řízení k mimořádnému zásahu do života dítěte, biologické matky a také do života možných osvojitelů. „Jsem přesvědčena, že předsedové soudů musí mít na zřeteli zvýšený zájem na rychlosti soudního rozhodování ve věcech péče o nezletilé a apelovat na soudce, aby se nedopouštěli procesních chyb, které prodlouží soudní řízení," doplnila ombudsmanka.

Ročně se na úřad ochránkyně práv obrátí asi 130 lidí, kteří si stěžují na soudní průtahy. „Toto číslo se může zdát malé ve srovnání s tisíci soudních řízení, ale je třeba si uvědomit, že stížnosti k veřejnému ochránci práv představují vždy pouhý zlomek ilustrující obecný problém, s nímž se potýkají lidé v celé republice," upřesnila Šabatová.

Někdy jsou průtahy tak dlouhé, že soud nakonec svěřil dítě do pěstounské péče, protože si na novou rodinu už zvyklo.
Soudci o průtazích vědí a vysvětlují je tím, že každoročně narůstá nová agenda, přitom personálně příliš neposilují. „Například poté, co vstoupil v platnost nový občanský zákoník, počet opatrovnických věcí vzrostl o 40 procent," upozornila prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Nedostatek odborníků

Soudům tak chybí třeba kancelářské síly, asistenti a vůbec se potýkají s nedostatkem odborného aparátu. Do toho se podle Zemanové promítají i nízké platy pro tyto síly. „Státní správa soudů věc neřeší systematicky a dlouhodobě, aby tato řízení šla plynule," řekla prezidentka s tím, že nejhorší situace je dlouhodobě v severních Čechách a nyní i na jižní Moravě. Přiblížila, že v současné době dostanou někteří civilní soudci k rozhodování až sto případů měsíčně. Už z těchto důvodů aktivitu ombudsmanky vítá.

Zástupce Šabatové Stanislav Křeček také upozornil na to, že průtahy způsobují i soudní znalci. Všiml si případu, kdy soud obdržel znalecký posudek až po dvou letech a teprve na upozornění úřadu ombudsmanky se soud začal zabývat tím, jestli se znalec nedopustil deliktu.

Jako jeden z důvodů průtahů to vidí i ministerstvo spravedlnosti, stejně jako personální podstav. Proto by chtělo dočasně personálně posílit soudy se značným množstvím nedodělků. „Pomoc by soudům mělo i tři sta zaměstnanců navíc. Mezi ně budou patřit asistenti, tlumočníci a další. S denní agendou soudů by měli začít pomáhat od začátku příštího roku," dodal Jiří Hovorka z tiskového oddělení ministerstva.

Soudy