Vroce 1987byl dokonce do registru komunistické tajné bezpečnosti zapsán jako agent skrycím jménem Svätý pod evidenčním číslem 30599.Vyplývá to zinformací slovenského Ústavu paměti národa.

„Přestože opat Bronislav zveřejnil dopis, ve kterém vysvětluje, že nikdy sStB nespolupracoval, záležitost nebyla uspokojivě vysvětlena a vidíme snahy tuto kauzu co nejdříve ukončit bez vyřešení,“ píše se vprotestním dopise, který bude spolu speticí odeslán královéhradeckému biskupovi a dalším církevním představitelům. Petice, která má želivského opata donutit kveřejnému vystoupení a vyvození osobní zodpovědnosti, nyní koluje mezi věřícími, a dokonce ina internetu.

Důkazy mluví jasně

„Petici jsem podepsal, protože chci znát pravdu. Prohlášení opata mi nestačí, protože existují ještě dva záznamy, které nevysvětlil,“ vyjádřil se jeden zpodpisovatelů petice stím, že vzhledem kcitlivosti případu nechce uvádět svéjméno.

Zdrženlivý postoj kvěci zaujal pelhřimovský psychiatr Max Kašparů. „Jako premonstrát želivského opatství se ktomuto nebudu vyjadřovat,“ uvedl zprvu Kašparů stím, že nemůže mluvit osvém opatovi.

„Mám však ověřené informace otom, že byl osobou nespolupracující. Nevím, co vědí farníci podepisující petici. Já jsem si však jist, že opat spolupráci odmítl,“ prohlásil Max Kašparů. Podle něho za celou aférou stojí někdo, kdo má zájem čeřit vodu. „Vezměte si, kolik lidí zapsaných vseznamech StB bylo nakonec osvobozeno. Věřím, že toto je případ také našeho opata,“ domnívá se Kašparů.

Opatovo nejednoznačné vyjádření však kromě věřících a farníků pobouřilo konfederaci politických vězňů. Předseda jihlavské pobočky Jaromír Rys má na celou věc opačnýnázor.

„Důkazy proti opatovi mluví jasně. Chápu sice, že církev má své vlastní teritorium, ale potom je právě na církevních představitelích, aby celou věc důkladně vyšetřili a vyvodili důsledky. Vklášteře byl jeden znejtěžších internačních táborů pro kněze a je nepřípustné, aby ho nyní vedl bývalý agent StB,“ uzavřelRys.

Opat Bronislav Ignác Kramár se nevyjádřil. Podle jeho blízkých spolupracovníků je dlouhodobě vzahraničí.