Před první projekcí policie odklonila dopravu z magistrály, lidí přišlo možná více, než pořadatelé čekali, a někteří si při první projekci stěžovali, že špatně vidí. Policie účast při prvním videomappingu odhadla na několik tisíc lidí.

K lidem, kteří předtím sledovali koncert ve středu náměstí, se přidávali další, zaplněny tak byly i chodníky. Protože po nich ale nahoru i dolů proudily zástupy lidí k metru, prostor se ještě před začátkem projekce ucpal. I ti, kdo chtěli místo opustit, už nemohli.

Přesto, že se začátek projekce bez vysvětlení zpozdil, a přes jisté nepohodlí většina lidí produkci aplaudovala. Při druhé projekci bylo diváků o něco méně, soustředili se v horní části náměstí a také od středu náměstí směrem k Můstku.

Desetiminutová projekce připomíná zásadní okamžiky z dějin Československa a České republiky. Ukazuje válečné roky, podnikatelský a kulturní rozkvět první republiky, okupaci ze srpna 1968, normalizaci, let československého kosmonauta, události roku 1989, olympijské hokejové zlato z Nagana a na závěr se na všechny usmál oživlý obrázek Tomáše Garrigua Masaryka a řekl: "Budu vás ještě chvíli sledovat!"

Muzeum se v neděli otevře návštěvníkům

Dovnitř budovy budou moci první návštěvníci přijít v neděli na výročí založení Československa. Dům, který je kromě své náplně také historickou památkou, se více než tři roky opravoval, zavřen byl ale mnohem déle. Nedělí se otevírá v částečném provozu, do konce roku bude vstup zdarma. Lidé uvidí část interiérů a dvě velké výstavy.

Podívejte se na zrekonstruované Národní muzeum

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava mapuje klíčové okamžiky bouřlivého 20. století v Československu. Poprvé jsou na ní pohromadě důležité dokumenty, které vznik republiky i její existenci ve 20. století ovlivnily. Je mezi nimi Pittsburská dohoda, mnichovská dohoda či vídeňská arbitráž.

Výstava 2 x 100 představuje 200 nejvzácnějších exponátů ze sbírek muzea a připomíná 200. výročí založení této sbírkové instituce. Stálé expozice muzea včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, tedy plejtvákem myšokem, se budou otevírat v příštím roce.